גילום מנהיגות המנהל: ניצול אפשרויות מצביות לבניית יכולת בית-ספרית לשינוי

מאת: Edith Lai

Lai, Edith. "Enacting principal leadership: exploiting situated possibilities to build school capacity for change", Research Papers in Education, Feb2015, Vol. 30 Issue 1, p70-94.

מאמר זה מנסה לזהות פרקטיקות מנהיגות של מנהלי בתי הספר כאשר הם מעורבים בחקירת האפשרויות והפקת תועלת מהן בהקשר בית-ספרי וסביבה לו כדי לפתח את היכולת של בית הספר לבצע שינוי.

בהתבסס על נתונים מראיונות שנערכו עם מנהלי בתי ספר, מאמר זה מראה שהיכולות של מנהיגי בית הספר לתפוס ולהפיק תועלת מאפשרויות מצביות כדי לבנות את היכולת של בית הספר הן אחד מהגורמים העיקריים המבדילים בין רמות שונות של מאמצי יישום.

שלוש פרקטיקות לבניית היכולת של בית הספר נמצאו כמכוננות מנהיגות מנהל יעילה בהקשרים של שינוי חינוכי, כלומר טיפוח למידת המורה בקהילות מעשה בחינוך והשתתפות המורה בקבלת החלטות; קידום קשרים בין הקהילה לבין בית הספר כדי לסייע ללמידת התלמיד באמצעות השתתפות; התיישרות לפי דרישות חיצוניות ונסיבות פנימיות של בתי הספר.

נידונות השלכות עבור פיתוח מנהיגות מנהל יעילה בבניית היכולת של בית הספר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום!אני צריכה שאלון למורים מידת מחוייבות המורה לבית הספר וכן שאלון למורים על סגנון מנהיגות המנהל. בנוסף אני צריכה לראיין מנהלים לגבי סוג מנהיגותם בבית הספר.בנוסף אשמח לקבל מאמרים עדכניים לגבי השפעת סוג מנהיגות המנהל על מחויבות המורים בבית הספר. תודה

    פורסמה ב 19/01/2017 ע״י איריס בן זקן
    מה דעתך?
yyya