גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה: סביבות למידה חדשות לתלמידי החטיבה העליונה

ראה קובץ מצורף בטור מצד שמאל

לאחרונה יצאו לאור שלושה ספרי לימוד חדשים בגיאוגרפיה המיועדים לתלמידי החטיבה העליונה. הספרים נכתבו בהתאם לתכנית הלימודים החדשה ב"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה". ללומדים גיאוגרפיה במתכונת מורחבת מוצעים על-פי תכנית זו, שלושה תחומי התמחות: כדור הארץ והסביבה, הפיתוח והתכנון המרחבי והאדם במרחב החברתי-תרבותי, מתוכם ייבחר תחום אחד. לימוד תחומי ההתמחות מאפשר ללומדים להרחיב, לבסס ולהעמיק את הידע בנושא הנבחר וכן את השפה והמיומנויות הגיאוגרפיות. תחומי התמחות אלה מזמנים ללומדים מפגש עם נושאים שהם בחזית הלימוד הגיאוגרפי והמחקר היישומי.

 "ספרי הלימוד החדשים שנכתבו על ידי האגף לתכניות לימודים בשיתוף עם צוות הגיאוגרפיה של מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הינם פרי של עבודה ארוכת שנים שהשתתפו בה אנשי אקדמיה בתחום הגיאוגרפיה והסביבה, אנשי מנהל ממשרדי ממשלה שונים (משרד החינוך, משרד החוץ, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות), מומחים בתחום פיתוח ועיצוב של תוכניות לימודים, וכן מדריכים, מורים ותלמידים.

הספרים עוסקים בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי בארץ ובעולם ומסבירים תופעות ברמה מדעית אך ברורה ובהירה.
שלושת ספרי הלימוד החדשים הינם חדשניים מכמה בחינות: מורים ומדריכים ליוו את הפיתוח שלהם תוך תהליך של ניסוי והפקת לקחים בזמן אמת; בספרים משולבות דילמות ערכיות ומטלות מגוונות התורמות לפיתוח חשיבה מסדר גבוה ; כמו כן הספרים יצאו לאור בגרסה מודפסת ובגרסה דיגיטאלית – המשלבת הפניות ישירות למקורות מידע נוספים (סרטים, מצגות, מאמרים ועוד), וכן קישור למערכת חדשנית לניהול למידה. הספרים בגרסה ערבית יצאו לאור בקרוב.

הספרים מתאימים גם כספרי העשרה: למורים ותלמידים בחטיבות הביניים, לספריות בתי הספר ולמחלקות לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה באוניברסיטאות ובמכללות.

במרכז ספר הלימוד "כדור הארץ והסביבה" עומדים אסונות הטבע והאסונות הסביבתיים שהתלמידים נחשפים אליהם דרך כלי התקשורת, ובכלל זה תהליך ההתחממות הגלובלית שהשלכותיו על החיים על פני כדור הארץ מרחיקות לכת. נושאים אלה משמשים נקודת מוצא להבנת תהליכי ההיווצרות של כדור הארץ ושל מגוון הנופים וסוגי האקלים על פניו, וכן לבחינת התנאים הדרושים לקיומו של האדם, החי והצומח. במהלך הספר מודגשת השפעתו הגדֵלה של המרכיב האנושי על המערכות המורכבות הבונות את כדור הארץ, וכן אחריותו של האדם לשלומו של העולם.

ספר הלימוד "הפיתוח והתכנון המרחבי" סוקר את תהליכי הפיתוח המתרחשים כיום בעולם ובוחן את השלכותיהם. הוא מטפל בגורמים המשפיעים על תהליכי הפיתוח; בפערים הקיימים ברמת הפיתוח בין אזורים ומדינות ובגורמים להם; בתהליכי העיור המואצים המתרחשים כיום בעולם ובהשפעותיהם הן על המרחב העירוני והן על המרחב הכפרי; בתהליכי השינוי המתרחשים כיום בישובים כפריים; ובהשלכות תהליכי הפיתוח על הסביבה.


תכניו של ספר הלימוד "האדם במרחב החברתי - תרבותי" עוסקים בנושאים רבי חשיבות לעתידו של העולם ולעתידה של מדינת ישראל, ובהם: תהליכי הגלובליזציה והשפעתם על המרחב הפיזי והאנושי; תופעות רחבות ממדים של עוני ורעב בקרב קבוצות אוכלוסייה גדולות; אי השוויון המרחבי והחתירה לצדק סביבתי ולשוויון בין חבלי עולם שונים; תהליכי השינוי רבי העוצמה המתחוללים במרחב העירוני ובמרחב הכפרי ועוד.

מערכת ניהול הלמידה והספר הדיגיטלי נמצאים באתר: כותר ספרי לימוד.
מצ"ב קישור ישיר לכל אחד מהספרים החדשים באתר זה:

כדור הארץ והסביבה:

הפיתוח והתכנון המרחבי:

האדם במרחב החברתי תרבותי:


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    פיתחנו ספר לימוד באנגלית על בסיס תוכנת המוודל כאשר משולבים בדפי הספר פעילויות למורה ולתמיד מבחנים בודה שיתופית השמעת טקסט האם אפשרי להציג לכם את המוצר

    פורסמה ב 27/05/2011 ע״י עובד ניר
    מה דעתך?
yyya