גורמי שביעות הרצון של מורים מתוכניות התפתחות מקצועית

מקור וקרדיט :
 
Nir, Adam-E; Bogler,Ronit. "The Antecedents of Teacher Satisfaction with Professional Development Programs" , Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies. v24 , n2,  p377-386 Feb 2008.

 
הספרות המחקרית מלמדת כי תוכניות להתפתחות מקצועית המועברות תוך כדי עבודתם של המורים הם יעילות כאשר הן ארוכות טווח, ממוקדות בלמידת התלמידים וקשורות בצורה נכונה לתוכנית הלימודים. השערת המחקר של החוקרים רונית בוגלר ואדם ניר הייתה שככל שהיקף השליטה של המורים על תהליכי ההתפתחות המקצועית שלהם רב יותר וככל שתוכניות ההתפתחות המקצועית קשורות לתרבות ההוראה בכיתה, כך גדולה יותר שביעות הרצון של המורה מתוכניות ההתפתחות המקצועית. הממצאים מוכיחים את ההשערה כי למורים חשוב כי תהליכי ההתפתחות המקצועית יהיו קשורים בצורה נכונה והולמת לצרכי ההוראה שלהם בכיתות וכי יוכלו להשפיע על כיווני עיצוב ההתפתחות המקצועית בהתאם לצרכיהם והציפיות שלהם בביה"ס ..
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya