גורמים המשפיעים על השימוש במשאבים לימודיים פתוחים בקרב לומדים מבוגרים בקוריאה

Byoung Wook Kim, Won Gyu Lee, Byeong Rae Lee, Jin Gon Shon. "Influencing factors in OER usage of adult learners in Korea", The International Review of Research in Open and Distributed Learning, Vol 16, No 2 (2015).

משאבים לימודיים פתוחים (Open Educational Resources) הוא מינוח המורה על משאבים חינוכיים (תוכן ותוכנה) המופצים דרך האינטרנט, ללא תשלום ובנגישות חופשית, המרחיבים את אפשרויות הלמידה של לומדים מבוגרים.

עד לאחרונה, הפיתוח של משאבים לימודיים פתוחים התמקד יותר בכמות התכנים מאשר באיכות. במחקר זה, המחברים בחנו את הגורמים המשפיעים על כוונת הלמידה של לומדים מבוגרים בהקשר של משאבים לימודיים פתוחים.

בהתבסס על הספרות הרלוונטית, המחברים מזהים מספר גורמים המשפיעים על הכוונה של הלומד להשתמש בתוכן של למידה אלקטרונית. המחברים גם מפתחים שאלון לעריכת סקר לגבי גורמים משפיעים אלה.

תוצאות הסקר מראות שקלות השימוש והקשר לצרכים המיידיים של מקום העבודה משפיעים על הכוונה של לומדים מבוגרים להשתמש במשאבים לימודיים פתוחים.

הממצאים ממחקר זה יכולים לתרום לאותם אלה המפתחים ומעצבים סביבות למידה העושות שימוש במשאבים לימודיים פתוחים, ובה בעת מספקים גם הדרכה כללית עבור מפתחים ומחנכים לגבי האופן שבו יש לתכנן את תכני המשאבים הלימודיים הפתוחים.

קישור למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya