גוגל ארת' (Google Earth) כמראה תרבותית וכסביבה חברתית

מישר-טל, ח' (2012). גוגל ארת' (Google Earth) כמראה תרבותית וכסביבה חברתית. גילוי דעת, 2, 31-17.

המיזם גוגל ארת' (Google Earth) הוא אתר אינטרנטי שבמרכזו פרויקט של ייצוג ויזואלי-גלובלי, המבוסס על השתתפות אקטיבית של קהל הגולשים באינטרנט בהזנת המידע הגיאוגרפי. תוכנה זו, בדומה למנגנונים של GIS (Geographic Information System) מאורגנת בצורת שכבות. השכבה הבסיסית, שכבת פני השטח, מצידה נתונים מדויקים של שטח פני כדור הארץ על סמך צילומי אוויר ומדידות של חברות מקצועיות העוסקות באיסוף מידע גיאוגרפי והצגתו.

על גבי השכבה הבסיסית שמספק גוגל ארת' למשתמש קיימות שכבות תוכן נוספות – חלקן מבוססות על מאגרי ידע רשמיים ואמינים (NASA וכדומה) וחלקן על מידע שתורם הציבור הרחב (crowd sourcing). בשכבות אלו ניתן לצפות בתמונות, בסרטוני וידאו ובכותרי ויקיפדיה שתרמו הגולשים עצמם והוצמדו למיקום מסוים על גבי המפה. בשכבות אלו תופס המשתמש הבלתי מקצועי את מקום הקרטוגרף המקצועי והאובייקטיבי.

שלא כמו בתוכנות GIS רגילות, גוגל ארת' מציג את פני השטח בתלת-ממד ומספק חווית משתמש המוכרת מעולם המציאות המדומה. התנועה בגוגל ארת' מבוססת על "חווית רחיפה". היא אינה דורשת מהמשתמש כל ידע גיאוגרפי מוקדם, למעט ציון המקום שהוא מעוניין להגיע אליו. למותר לציין, שהגישה לגוגל ארת' היא גלובלית, כל אחד יכול להיכנס מכל מקום לאפליקציה, להשתמש בחומר קיים בה, להוסיף חומרים אישיים ולשתף בחומריו את קהילת המשתמשים של גוגל ארת'.

עם הפעלת האפליקציה של גוגל ארת' נראה לעין שינוי מהותי באופן ש"מפה" זו מציגה את העולם לעומת ייצוגו במפות המודפסות. מפות העולם המודרניות מציגות פרספקטיבה מסוימת מאוד של העולם, ייצוג המשקף תפיסה צנטרו-מערבית קלאסית. גוגל ארת', בהיותו תלת-ממדי, מאפשר למשתמש להחליט בעצמו ולפי בחירתו מהי נקודת המבט על העולם הרצויה לו ואיזו נקודת התחלה להגדיר. יכולת זו להגדיר את פרספקטיבת ההסתכלות על העולם מציגה תפיסה חדשה של הגלובוס, לכאורה ניטרלית וחפה מהטיה חברתית או תרבותית.

אלא שעיון בתכנים המוצגים בגוגל ארת' מעלה, כי הוא משופע בשכבות מידע בעלות אופי תיירותי וצרכני. תשומת הלב ניתנת ברובה לערים גדולות ולמטרופולינים, ובאה לידי ביטוי לא רק במידע מידי המשתמשים אלא אף בממשק ורזולוציה של תמונות האוויר שמספק גוגל. בנוסף, אזורים שמתרחשת בהם פעילות תיירותית או כלכלית בדגש גלובלי, קיבלו מן המשתמשים יתר תשומת לב, הבאה לידי ביטוי בתצוגה בתלת-ממד של שטח הפנים הגיאוגרפי. כל אלה מדגימים כיצד גוגל ארת' משקף את תרבות הגלובליזציה ומשתתף בעיצובה.

ההבדלים ברזולוציה קשורים לעניין נוסף, שגם הוא מבטא את התרומה של גוגל ארת' לתרבות הגלובליזציה. הכוונה היא להחלטות הפוליטיות הנוגעות לפרסום מידע רגיש מבחינה ביטחונית. עם השקת מיזם גוגל ארת' בשנת 2005 והעלאת תצלומי האוויר שהאפליקציה לאינטרנט מבוססת עליהם, קמה סערה במדינות שונות בעולם. בעקבות פניות חוזרות ונשנות ולאחר משא ומתן עם גוגל הוחלט לטשטש או להציג באופן כוזב אזורים בעלי רגישות פוליטית או ביטחונית-לאומית. העובדה שמדינה ריבונית נדרשת לשאת ולתת עם גוף עסקי בין-לאומי בשאלות של ביטחון לאומי ופגיעה בריבונות היא צעד נוסף בתהליך החלשת כוחה של מדינת הלאום בעולם הדיגיטלי, שהוא עולם גלובלי.

כאמור, גוגל ארת' הוא סביבה הבנויה על שכבות מידע ממקורות מוסמכים ומדעיים שבצידן שכבות שיתוף המערבות את המשתמשים בתהליך המיפוי. תופעה זו הופכת את גוגל ארת' ממפה שרק משקפת מציאות חברתית למצע דינמי לקיום יחסים חברתיים ולרשת חברתית בפני עצמה. לצד הממשק של התוכנה עצמה התפתחה קהילת משתמשים (Google Earth Community) המקיימת בינה לבין עצמה אינטראקציות המבוססות על פעילות המיפוי המשותפת. לעיתים משמשת הסביבה אף לקידום אג'נדות פוליטיות כאלו ואחרות. עם זאת, היא גם משקפת את הפערים החברתיים הקיימים בחברה הדיגיטלית ואף תורמת להעמקתם – למשל, הפערים בין בעלי הגישה לאינטרנט לבין מי שהאינטרנט אינו נגיש להם, אם בשל היעדר אמצעים כלכליים ואם בשל סיבות אחרות.

גוגל ארת' מייצג את המעבר המסיבי של הפרקטיקות החברתיות מן המרחב הפיזי למרחב הווירטואלי. קניות, הוראות תשלום בבנק, למידה ואף קיום קשרים חברתיים – כל אלה "מהגרים" למרחב הווירטואלי ומוצאים את מקומם בו. הדיגיטציה והווירטואליזציה של עבודת המיפוי אינה שונה במובן זה מאלו של שאר הפרקטיקות החברתיות, והיא חלק מתהליך הווירטואליזציה החברתית. יכולת הניווט התלת-ממדית של המשתמש בגוגל ארת' מטשטשת את ההבדל בין מציאות לדמיון. החוויה האינטראקטיבית מעוררת תחושת נוכחות חזקה, שמאפיינת סביבות ויטואליות רבות. אולם בניגוד לסביבות וירטואליות אחרות, המבוססות על דמיון בלבד, סביבה זו היא במידה רבה ייצוג אמיתי של פני השטח.

השילוב המאפשר את ההתבססות על מידע גיאוגרפי עדכני, עם חוויה וירטואלית בלתי אפשרית במציאות, כרחיפה, מגביר את תחושת הממשות של החוויה. העובדה שסביבת גוגל ארת' מקושרת לאתרים חיצוניים המאפשרים יצירת אינטראקציות חברתיות או כלכליות ממשיות, כמו הזמנת בית מלון או מקום במסעדה, מטשטשת עוד יותר את הגבולות בין מציאות ודמיון והופכת את המרחב הווירטואלי לחלק בלתי נפרד מהמרחב החברתי האקטואלי. זהו אינו מרחב מדומיין, חסר חומריות ומנותק מן המרחב הפיזי, אלא מרחב המקיים יחסי הדדיות תמידיים עמו ומהווה המשכו הישיר.

ד"ר חגית מישר-טל היא בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מהחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה. היא מתמחה בחקר האינטרנט מהיבטים מרחביים, חברתיים ותרבותיים ועוסקת בשילוב טכנולוגיות בלמידה. היא מרכזת הוראה בתואר השני בחינוך באוניברסיטה הפתוחה ומרצה בחוגים לתקשורת ולגיאוגרפיה במכללת אורנים ובמרכז האקדמי אור יהודה.

ראה גם :

על גוגל ארת' בוויקפדיה בעברית

שנת 2010 הוכרזה בכל העולם וגם בישראל כשנת השמירה על המגוון הביולוגי. לכבוד שנה זו העלתה החברה להגנת הטבע את "הספר האדום" של החולייתנים על ממשק של Google Eaerth.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya