גברים לא פעילים כמו נשים בדיון מקוון: הבדלי מגדר באסטרטגיות דיון מקוון מול אסטרטגיות דיון פנים מול פנים

Tsai, Meng-Jung, Liang, Jyh-Chong, Hou, Huei-Tse, & Tsai, Chin-Chung. (2015). "Males are not as active as females in online discussion: Gender differences in face-to-face and online discussion strategies". Australasian Journal of Educational Technology, 31(3), 263-277. 

מחקר זה בחן את הבדל המגדר באסטרטגיות הדיון הנתפסות של סטודנטים בהקשר של דיון פנים מול פנים ודיון א-סינכרוני מקוון.

הסקר שכלל 363 סטודנטים וראיונות מעקב עם 20 משתתפים נערך כדי לבחון האם קיימים הבדלי מגדר בתוך כל הקשר ובין שני ההקשרים.

לצורך כך פותחה סקאלת אסטרטגיות דיון (The Discussion Strategies Scale) כדי לבחון את אסטרטגיות הדיון של הסטודנטים עבור שני ההקשרים בארבעה ממדים: הבנה, אינטראקציה, עיבוד וחרדה.

התוצאות מראות שלא נמצאו הבדלי מגדר בתוך ההקשר של דיון פנים מול פנים; אולם, בהקשר של דיון א-סינכרוני מקוון, הנשים תפסו עצמן כטובות יותר מאשר האופן שבו הגברים תפסו את עצמם ביחס לאסטרטגיות העיבוד שלהם.

אף על פי שהן נשים והן גברים חוו פחות חרדה בדין א-סינכרוני, הגברים תפסו עצמם כבעלי אסטרטגיות טובות יותר בדיון פנים מול פנים מאשר בדיון א-סינכרוני והנשים תפסו עצמן בעלות כאותה רמת תחכום בשני ההקשרים.

מחקר זה מספק הבחנה מעמיקה לגבי האופן שבו גברים ונשים מתאימים עצמם להקשרים שונים של דיון.

המחברים מסכמים שסטודנטיות מתאימות עצמן, כלומדות אסטרטגיות, טוב יותר מאשר הסטודנטים במצבים של למידה א-סינכרונית שבהם הסטודנטים לא היו פעילים כפי שהיו בהקשרים של דיון מסורתי פנים מול פנים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

פורומים של דיונים מובנים ובלתי מובנים ככלים למעורבות הסטודנט

השוואה מגדרית בקורסים מקוונים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya