בתי ספר High Tech High בארה"ב

בית הספר High Tech High נוסד בארה"ב מתוך דאגה לנוכח העובדה שתלמידים מעטים בלבד לומדים את מקצועות הליבה הקשים כגון: מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

את המייסדים הדריכה גם ההבנה שאם ברצונם לעורר בתלמידים מוטיבציה ואף להלהיב אותם להתמיד בקורסים המאתגרים האלה כדי להיות מוכנים היטב למכללה או לאוניברסיטה, עליהם להגיע אליהם בשלב מוקדם במסכת החינוך שלהם (גן-י״ב).
כיום התרחבה רשת בתי הספר HTH ל 22- בתי ספר מסוג צ'ארטר המציעים הזדמנויות למידה מבוססת-פרויקטים לתלמידים בכיתות k-12 , המעודדת אינטראקציה בין תלמידים, מקשרת בין לימודיים טכניים ואקדמיים ומתמקדת בפרסונליזציה ובקישור של הלמידה לעולם האמיתי;

לסקירת המידע המלאה במאגר סקירות המידע של מכון מופ"ת .

ראה גם :

בישראל תוקם רשת בתי"ס ללמידה מבוססת פרויקטים על פי מודל רשת HTH בסן דייגו ( במבט רטורספקטיבי : ניסוי חינוכי משמעותי שמסיבות שונות לא הצליח)

הפרויקט של לירז

מודל בית הספר High tech High


High Tech High Students Learn Art Of Storytelling With Sound

How Schools Can Teach Innovation - WSJ.com

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya