בתי ספר פרטיים כממתני פשיעה: מקרה בוחן במילווקי

DeAngelis, C.A. & Wolf, P.J. (2019). Private school choice and crime: Evidence from Milwaukee. Social Science Quarterly, 100, 6, 2302-2315

חוקרי חינוך רבים סבורים כי בתי הספר הציבוריים חוטאים בכך שהם מקדשים את סולם הציונים המספרי ומעודדים תלמידים להשיג ציונים גבוהים ותו לא. לדידם, על מוסדות החינוך לשים דגש על הנחלה ושיפור של כישורי-חיים הכרחיים כמו יציבות, מודעות, מעורבות, נחישות ועקביות. התמקדות במיומנויות הללו, שאינן נמדדות באופן נומינלי, יכולה לסייע להגברת הנוכחות והמוטיבציה של התלמידים, לשפר את מסלול חייהם מבחינת תעסוקה והכנסה ואף לטפח אחריות אישית, לכידות חברתית והשתתפות דמוקרטית.

מתוקף הווייתם העצמאית, בכוחם של בתי הספר הפרטיים להנחיל ערכים נעלים, להעצים את אופי התלמידים, לחזק את תחושת הקהילתיות ולייצר הון חברתי. לא פחות חשוב, בתי הספר הללו יכולים לתרום להפחתת הפשע באמצעות עקירת תלמידים משכונות מוחלשות, הרחקתם מהשפעות שליליות ונטיעתם מחדש לצד תלמידים בעלי השפעה חיובית.

מתודולוגיה

במילווקי, ארה"ב, פועלת תוכנית לאומית בשם Private School Choice Programs שמטרתה להנגיש ולסבסד בתי ספר פרטיים עבור אוכלוסיות מוחלשות. על רקע זה, נערכה השוואה בין 1,089 תלמידי כיתה ט' שנשלחו לבתי ספר פרטיים לבין 1,089 תלמידים שלמדו בבתי ספר ציבוריים במהלך שנת 2006. על רקע הנתונים האלו, נסקרו התיקים הפליליים שנפתחו במדינת ויסקונסין בשנים 2015-2012. זאת, תוך התחשבות בחומרת העבירה.

במקביל, נערכו ראיונות טלפוניים מובנים עם הורי התלמידים בהם נבדקו המצב המשפחתי, רמת ההכנסה, השכלת האב והאם ויציבות הנישואים. שתי אוכלוסיות המחקר חולקו באופן שווה מבחינת מגדר, גזע, שכונת מגורים, מצב סוציו-אקונומי, יכולות קריאה וציוני מבחני המדד השנתיים.

ממצאים ודיון

מתוך 2,178 התלמידים, 5% הואשמו בגניבה, 6% סחרו בסמים, 19% עברו על חוקי התנועה ו-9% נשלחו למאסר במהלך תשע השנים שלאחר סיום בית הספר. בתוך כך, כ-60% מן התלמידים שהיו מעורבים בפשיעה למדו בבתי הספר הציבוריים.

מצד אחד, מחקר זה מראה שהשתייכות לבית ספר פרטי עשויה להפחית את סיכוייהם של תלמידים לקחת חלק בפעילויות עבריינות, לעמוד למשפט, להימצא אשמים ואף להיכנס לכלא – בעיקר בקרב בנים. מצד שני, חשוב להסתייג ולהודות שהממצאים מצביעים על נטייה מתונה לפשיעה בקרב יוצאי בתי ספר ציבוריים, ולא על רמת מובהקות גבוהה. כמו כן, יש לזכור כי, באופן עקרוני, בתי הספר הפרטיים יקרים בהרבה מבתי הספר הציבוריים ואינם נגישים לכלל האוכלוסייה. 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא בתי ספר פרטיים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya