בתי ספר פרטיים בארצות הברית מול בתי ספר פרטיים בישראל: ההשוואה מתבקשת

סיגל בן ארצי , העורכת והמייסדת של עיתון "קו לחינוך" כתבה בתחילת דצמבר 2012 סקירה מאירת עיניים על בתי ספר פרטיים בישראל בהשוואה לבתי ספר בארה"ב .

בארצות הברית מקיף החינוך הפרטי כ 12- אחוזים מהאוכלוסייה. בישראל הוא גבוה בהרבה. שכר הלימוד בישראל נמוך משמעותית משכר הלימוד בחינוך הפרטי האמריקני כיון שהמדינה מתקצבת כאן את החינוך הפרטי.

ההבדל המשמעותי בין בתי הספר הציבוריים לפרטיים בארה"ב הוא גודל הכיתה. בבתי ספר פרטיים נשמר העיקרון של יחס נמוך בין מורים לתלמידים.

לסקירה המעניינת של סיגל בן ארצי בעיתון "קו לחינוך"
בתי ספר פרטיים בארצות הברית מול בתי ספר פרטיים בישראל: ההשוואה מתבקשת


ראה גם :

הפרטת החינוך נמשכת

מדוע מחצית ההורים הצעירים שוקלים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר פרטיים ?

בתי ספר פרטיים בישראל – היקף התופעה ומגמות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya