בתי הספר מכינים תלמידים לעבודה בבית חרושת – ולא לכלכלה מודרנית

בתי הספר בישראל נמצאים על סף משבר. הם מיושנים ויוצרים נזקים קשים לתלמידים, למורים ולחברה - כך עולה מנייר עמדה שנכתב על ידי חוקר החינוך ד"ר אמנון כרמון. "יש להכיר בכך שעבר זמנו של מבנה בית הספר הקיים - על מדינת ישראל להתניע מהלך של שינוי גישה בתחום החינוך", נכתב בנייר העמדה.

לפי המסמך, "בעשורים האחרונים התהוו שברים עמוקים בין בית הספר לסביבה החברתית שבה הוא פועל. פעילותו של בית הספר במתכונתו הנוכחית אינה רק בלתי פונקציונלית, אלא גם מזיקה מבחינות חינוכיות וחברתיות חשובות".

למאמר בעיתון דה-מרקר, עיתון "הארץ"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya