בריונות ברשת – סקירת ספרות

מני-איקן, ע', רוזן, ד', מרמור, ע' וברגר-טיקוצ'ינסקי, ט' (2016). בני נוער ברשת - מסוכנות והזדמנות לטיפול. סקירת ספרות וראיונות עם אנשי מפתח. ירושלים: מכון סאלד.

סקירת הספרות הוגשה למוסד לביטוח לאומי - הקרן לילדים ונוער בסיכון

בשנים האחרונות עלו לשיח הציבורי תופעות של אלימות ברשת, בייחוד בקרב ילדים ובני נוער בסיכון, והן מעסיקות הן קובעי מדיניות והן אנשי חינוך וטיפול. הנושא נדון באמצעי התקשורת השונים, קיימות תכניות התערבות במוסדות החינוך, קמים ארגונים ועמותות המנסים להתמודד עם האתגרים, נערכים מחקרים אקדמאיים רבים בנושא, וגופים ממשלתיים שונים עוסקים בסוגיה.

השימוש באינטרנט הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מהחיים, ובפרט מחייהם של בני הנוער: במחקר שהקיף 1094 תלמידים בישראל – ילדים ובני נוער – דיווחו 99% מהם כי הם משתמשים במחשב ו-83% גולשים באינטרנט לפחות פעם ביום. ממוצע השימוש במחשב בקרב המשתתפים עמד על 2.8 שעות ביום (היימן, אולניק שמש ועדן, 2014). בסקר אחר נמצא כי ל-83% מהנשאלים (בני 15-8) יש טלפון חכם וכרבע מהם משתמשים בטלפון הנייד יותר מ-5 שעות ביום (מכון שריד, 2015). בסקר נוסף לבני נוער בגילאי 17-12 עלה כי כרבע מהנשאלים מבלים ברשת, באינטרנט ובטלפון החכם בין 4 ל-6 שעות ביום, וכ-20% מבלים ברשת יותר מ-6 שעות ביום (איגוד האינטרנט הישראלי, 2015).

האינטרנט, כמרחב חיים נוסף, מביא עמו מאפיינים ייחודיים אשר מצד אחד מגבירים את הסיכוניות והחשיפה לאלימות ולפגיעה, ומנגד מספקים הזדמנויות שונות להתפתחות אישית וללמידה וכן לקבלת סיוע וטיפול ברשת.

להלן תובא סקירה על מאפייני השימוש ברשת, גורמי הסיכון וכן האינטרנט כפלטפורמה לסיוע, לטיפול ולייעוץ. הסקירה תעסוק באתגרים העולים בהתמודדות עם התחום ותציג את מפת הארגונים הפועלים והעוסקים בנושאים אלו בארץ. סקירה זו מבוססת על ספרות מחקרית וכן על ראיונות עם אנשי מפתח בתחום – חוקרים ואנשי שטח*.


*במהלך החודשים מרץ ואפריל 2016 נערכו ראיונות טלפוניים עם אנשי מפתח בתחום: גולן ג'ורנו, עמותת עלם; ד"ר מירן בוניאל-נסים, המכללה האקדמית כנרת ואוניברסיטת חיפה; אורנה הילינגר, איגוד האינטרנט הישראלי – המרכז לאינטרנט בטוח; יונתן דוכן, מנכ"ל הכפתור האדום; ניר ויטנברג – דוקטורנט לעבודה סוציאלית, מרצה באוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית בית ברל, עובד במשרד החינוך וחבר הנהלה בסה"ר.

ביבליוגרפיה

איגוד האינטרנט הישראלי (2015). סקר קיץ – בני נוער: https://www.isoc.org.il/sts-data/11080

היימן, ט', אולניק שמש, ד' ועדן, ס' (2014). אלימות ופגיעות ברשת האינטרנט: מאפיינים, דפוסים, גורמי סיכון וגורמים מגנים בקרב ילדים ובני נוער. האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר אילן.

מכון שריד (2015). תוצאות סקר שימוש בטלפון חכם בקרב ילדים: https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2015/02/sarid_institute_january_2015_kid_cellphone_survey.pdf

לסקירה המלאה באתר מכון הנרייטה סאלד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

איגוד האינטרנט הישראלי (2015). סקר קיץ – בני נוער: https://www.isoc.org.il/sts-data/11080
היימן, ט’, אולניק שמש, ד’ ועדן, ס’ (2014). אלימות ופגיעות ברשת האינטרנט: מאפיינים, דפוסים, גורמי סיכון וגורמים מגנים בקרב ילדים ובני נוער. האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר אילן.
מכון שריד (2015). תוצאות סקר שימוש בטלפון חכם בקרב ילדים: https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2015/02/sarid_institute_january_2015_kid_cellphone_survey.pdf
לסקירה המלאה באתר מכון הנרייטה סאלד

yyya