בריאות וחולי במרחבי הסייברספייס: בין הצקה מקוונת להצקה מסורתית בקרב בני נוער בישראל

דולב-כהן, מ' ולפידות-לפלר, נ' (2016). בריאות וחולי במרחבי הסייברספייס: בין הצקה מקוונת להצקה מסורתית בקרב בני נוער בישראל. דברים, 9, 114-95.

מחקרים רבים מעידים כי ההצקה המסורתית וההצקה ברשת הפכו בעשורים האחרונים לחולי חברתי והשפעותיהן הפסיכולוגיות על המעורבים בהן עלולות להיות מורכבות וקשות.

כיום, הזירה החברתית של הצעירים מורכבת מהסביבה הפיזית כמו גם מהמרחב המקוון. המתבגר הטיפוסי מקפיד לבלות עם קבוצת השווים פנים-אל-פנים, אך אינו מוותר גם על המפגש החברתי ברשת. לכן ניתן למצוא ביטויים של חולי ובריאות בתופעות חברתיות שונות גם במרחב המקוון.

דוגמה לכך היא תופעת ההצקה המקוונת, אשר זוכה להתייחסות רבה בשנים האחרונות. על מנת ללמוד ולהבין את התופעה, בדק המחקר הנוכחי 465 תלמידי חטיבות ביניים וחטיבות עליונות (136 בנים ו-329 בנות) מכל רחבי הארץ.

נמצא כי הצקה ברשת פחות שכיחה מהיקפה בבית הספר, בנים נוטים להציק ברשת יותר מבנות וזהותו של הבריון לרוב מוכרת לקורבן, כמו גם לצופים מן הצד. לא נמצא קשר בין מגדר לקורבנוּת או לצופים מן הצד. בנוסף, נמצא כי תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים נוטים להיות מעורבים יותר בבריונות ברשת בהשוואה לתלמידים בעלי הישגים לימודיים גבוהים.

ממצאים אלו שופכים אור על תופעת ההצקה בקרב מתבגרים בישראל באינטראקציה החברתית במרחב המקוון. השלכות יישומיות להורים ולאנשי החינוך והטיפול נדונות תוך שימת דגש על הבנת המתרחש בסביבה המקוונת והצורך בחינוך גם במרחב המקוון.

למאמר המלא באתר מכללת אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

ראו גם:

פיתוח הכשירות החברתית של התלמידים להתמודד עם הקנטות בבית הספר ובזירת האינטרנט

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya