בעין העדשה" – מצלמים את מזג האוויר בלימודי הגיאוגרפיה

אחת המיומנויות החשובות שיש לטפח אצל תלמידים במסגרת אוריינות המידע היא יכולת איסוף מידע בסביבה אותנטית ולא רק באינטרנט. בביה"ס חט"ב פיינשטיין בפ"ת מכירים בחשיבותה של מיומנות מידע זו ומפעילים בצורה דינאמית ומעוררת עניין את התלמידים בפרויקט "עין העדשה" בלימודי הגיאוגרפיה לכיתות ז'. התלמידים נדרשים לצאת ולצלם את הגשם, את גלי הים, הנחלים והנופים בחורף. כל תלמיד יכול להעלות לאתר ביה"ס את התמונות ולפרסם עד 4 תמונות , כולל הוספת מידע נלווה מתאים באתר ביה"ס . התלמידים יכולים להגיב לתמונות שהועלו ובסוף התהליך יש תחרות לבחירת התמונות הטובות ביותר.


"בעין העדשה" - מצלמים את מזג האוויר בלימודי הגיאוגרפיה - כיתות ז' >


ראה גם :

הוראת הגיאוגרפיה בישראל בעזרת מקראה אינטרנטית ומאגרי מידע ממוחשבים- תמונת מצב 2010


תחרות הצילומים "ישראל בעין גיאוגרפית" מופעלת על ידי הפיקוח על לימודי הגיאוגרפיה במשרד החינוך. התחרות מיועדת לתלמידי "גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" בחטיבה העליונה.


Geography Today
הוא חלק מפרויקט גיאוגרפי
- חינוכי שמטרתו לעקוב אחר אירועים אקטואליים המתרחשים סביבנו. הפרויקט מיועד למורים ותלמידים לגיאוגרפיה וכן לכל אוהבי המקצוע והמתעניינים בתחום. בחלק זה של הפרויקט נרכז חומרים; נעלה נושאים ונגיב זה לזה. בשלב ראשון מוזמנים מורים ותלמידים מהארץ להגיב ולהעלות חומרים. קישור

מה לדנה אינטרנשיונל ולחידון הגיאוגרפיה "סובב ישראל"?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya