בעיית המעבר של תלמידים מביה"ס יסודי חדשני ואותנטי לביה"ס תיכון המצדד בלמידה מסורתית

מאת: R. DePalma
מקור וקרדיט:
אחת הבעיות המהותיות במערכות חינוך בעולם היא בעיית המעבר של תלמידים מביה"ס יסודי חדשני ואותנטי לביה"ס תיכון המצדד בלמידה מסורתית ומדגיש את ההישגים במקום הלמידה האותנטית. המאמר הנוכחי מנסה לנתח את השינוי שעוברים התלמידים שהעתקים מסביבה לימודית אותנטית ותומכת בביה"ס יסודי לסביבה המנוכרת בביה"ס התיכון. המאמר מבוסס על חקר מקרה של מעבר תלמידי ביה"ס יסודי חדשני ואותנטי בעיר ניו-ארק בארה"ב לבי"ס תיכון רגיל באותו אזור. המאמר מבוסס על ניתוח ראיונות עומק עם התלמידים.
למרות שהמעבר האופייני מביה"ס אותנטי ותומך לביה"ס הישגי כרוך במשבר, מרבית התלמידים מצליחים בסופו של דבר להסתגל למציאות הלימודית החדשה שנכפתה עליהם, אך לטווח ארוך המחיר מבחינת התלמידים וגם מבחינת המערכת הוא כבד. המאפיינים של מוטיבציה פנימית שפעמו בלב התלמידים בביה"ס היסודי נעלמים לחלוטין במרוצת הזמן בביה"ס התיכון ההישגי. מדובר על תהליך פנימי ההולך ונטמע בלב התלמיד לטווחים ארוכים רבים, לעתים עד סיום לימודיו באוניברסיטה.
 ניתוח האיונות עם התלמידים מלמד כי רבים מהם אבדו את העניין והסקרנות בלמידה ובתכנים. הם, אמנם מסוגלים ללמוד ולהצליח בבחינות אך אין להם כל תשוקה ללמידה, כלומר הם אבדו את המוטיבציה הפנימית להתעניין בנושאים חדשים ולהעמיק בתכני הלמידה. התלמידים חשים כי אינם ממשים את עצמם והלמידה שלהם לאורך כל השנים בתיכון (ובמקרים רבים גם באוניברסיטה) הופכת להיות טכנית במהותה.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?