בעד למידה פעילה

מאת: Jason Farman

Jason Farman. "A Manifesto for Active Learning", The chronicle of higher education, October 31 , 2013

בעקבות השתלמות במרכז למצוינות בהוראה, פרופ' ג'ייסון פרמן כותב על למידה פעילה, הרצאות פרונטאליות וטכנולוגיה בשיעורים במסגרות שונות.

טכנולוגיה בכיתה או באולם ההרצאות אינה בהכרח מכשול ללמידה פעילה , צריך לרתום אותה לטובת תהליכי העניין והלמידה הקשורים להרצאה/נושא הלימוד. יש למצוא דרכים ליצור אינטראקציה בין הלומדים במהלך ההרצאה האקדמאית.

A Manifesto for Active Learning


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    בנושא קריאה ולמידה פעילה/סביבה לימודית

    פורסמה ב 22/11/2013 ע״י רונית עובדיה
    מה דעתך?
yyya