בעד החלון נשקפה – מוטיב ההשקפה בעד החלון במקרא וביטוייו בספרות הבתר-מקראית

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למדעי היהדות, המכון ללימודים מתקדמים של הסמינר התיאולוגי היהודי

העבודה עוסקת בנושא חתך ובודקת את כל הסצנות במקרא, שבהן נשקפת דמות אישה בעד החלון (ובשתיים מהן דמות גבר). הכוונה לאם סיסרא המצפה לשווא לבנה, מיכל בת שאול המשקיפה בבוז על דוד, איזבל המושלכת מהחלון על ידי שר הצבא המורד של בנה יורם, וכן – אבימלך המשקיף בעד החלון אל יצחק והדוד בשיר השירים ה"משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים".

בעבודה נבדקה התייחסות התרגומים העתיקים, הספרות החיצונית וספרות חז"ל אל מוטיב השקפה מבעד החלון ובחנה כיצד משולב בהם מוטיב זה. עוד נבדקה, אם קיימת במקור זה או אחר השפעה של המוטיב המקראי או התייחסות אליו. העבודה בוחנת גם את מאפייניו הסגנוניים, הלשוניים והתוכניים של מוטיב זה, את המשותף לכל הסצנות השונות במקרא או לחלקן ומצביעה על קשרים אפשריים ביניהן.

העבודה עוקבת אחר המוטיב המקראי, התפתחותו והשתנותו בהליך המסירה – בגופי המקראות ובמקורות הבתר-מקראיים המפרשים אותם – במהלך הזמנים. העבודה מנסה להצביע על רצף בין דרכי הפואטיקה ודרכי הפרשנות הנוהגות במקרא לבין אלה הנוהגות בספרות המושתתת עליו, רצף אשר ניכר בו מתח מתמיד בין מסורת לחידוש.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya