בנתיבי הלמידה המודעת: מדריך עיוני ומעשי לתהליכי למידה והוראה

כיצד מחנכים את התלמיד לפתיחות מחשבתית ולעצמאות בלמידה? כיצד בונים תרבות למידה ממוקדת-הבנה במציאות הבית ספרית? איזו גישה חינוכית ואיזה ידע מקצועי נדרשים מהמורה בעידן הידע? ספר זה מתמקד במענה לשאלות אלו ולסוגיות אחרות הרלבנטיות לאיכות הלמידה ולהעלאת ההישגים הלימודיים במערכת החינוך.

ד"ר גילה קאופמן היא מרצה לחינוך, המתמקדת בקידום תהליכי למידה ושינוי. בספר משולבים היבטים עיוניים ומעשיים מתוך עבודתה עם צוותים חינוכיים ועם סטודנטים להוראה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע וביחידה לקידום המקצועיות בחינוך באוניברסיטת בן גוריון.

למידע נוסף

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya