במלוא מובן המילה – מדריך למשתמש בממדי המובן בהוראה ובלמידה

ד"ר אדווה מרגליות

הספר במלוא מובן המילה מבוסס על תורת המובן של קרייטלר וקרייטלר (Kreitler & Kreitler). מובן, בפשטות, הוא ההסבר שאנחנו נותנים למילה. הסבר זה מצמצם את הפער בין המילה לבין המשמעות שלה, ומאפשר לקיים תקשורת המבוססת על הבנה משותפת של המשמעות.

הצורך במובן קיים אצל כל אדם בכל עת. תורת המובן מספקת מיפוי של התכנים שבהם אנו משתמשים כדי להסביר מילה, טקסט או רעיון המובעים בדיבור, בשיר, בתמונה או בתנועה. הספר מתמקד בחלקה הראשון של התורה ומתאר שימושים של תורת המובן לקידום החשיבה של לומדים בתחומים שונים – מהבנה ועד ליצירתיות.

ד"ר אדווה מרגליות מרצה בקורסים בנושאים חשיבה יצירתית, חשיבה מדעית והוראת המדעים; מנחה סמינריונים ועבודות גמר לתואר ראשון ושני של מתכשרים להוראה ומורים בקמפוס האקדמי אחוה; מלמדת בתכנית להכשרת מורים למחוננים של משרד החינוך.

תוכן עניינים ופרולוג

להוצאה לאור של מכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya