בלוג עוקב סמינריון: משהו לרוץ אתו

דיתה פישל (המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי). "בלוג עוקב סמינריון: משהו לרוץ אתו ", ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי, י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר (עורכים)  , רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013 .

מילות מפתח: מחקר עצמי, למידה כתהליך חברתי, בלוג אקדמי

עבודה זו היא חלק ממחקר מעקב עצמי המנסה לבחון ולאפיין תהליך חשיפה של שיקולי דעת שלי ( ד"ר דיתה פישל ) כמרצה, בבניית סמינריון, וניהולו באמצעות בלוג אישי. הבלוג נמצא באתר הסמינריון, פתוח לצבור אנשי המכללה, מתעדכן בהתאם לאירועים המתרחשים בשיעורים ובפורומים המלווים. מטרות העבודה: א להציג לחקור ולשפר שיקולי דעת שלי ובחירות בהתמודדות עם הכנת סמינריון; בלקדם יצירת קהילה לומדת בגישה מעורבת ( blended community ); ג. לסייע ללומדות באמצעות חשיפת התהליך האישי שלי להפיק שאלות פוריות ובהמשך לבחור נושא לסמינריון; ד) לאפשר לי, כותבת הבלוג, להפיק תובנות לגבי עשייתי המקצועית; ה. לקבל משוב מעמיתים שלי בצוות. הממצאים מתייחסים לשלב שבו נמצא הבלוג בעת הגשת ההצעה, וניתן לצפות בן באמצעות קישור המצוין בהמשך.

 ממצאים ראשוניים מראים את הדגש הרב שלי על הלמידה העצמית, הרצון לארגן את הדברים ולהסביר אותם לעיתים באופן החוזר על עצמו. יש פחות דגש דיסציפלינרי ויותר דגש על אסטרטגיות ארגון, למידה וכתיבה. המשיבות לעומת זאת חוברות יותר לשיח האישי שביניהן ופחות פונות אליי. ממצאים אלו מעידים על קיומה של קהילה של סטודנטיות שאני עדיין לא
נקלטתי אליה.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya