בלוגים ככלי רפלקטיבי בקהילה לומדת מקצועית בהכשרת מורים

מקור:
 
Blogs: Enhancing links in a professional learning community of science and mathematics teachers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 7(3), 178-198.
 
 מטרת המחקר שנערך בארה"ב הייתה לבדוק האם ניתן לבסס פעילות רפלקטיבית של קהילה לומדת מקצועית (Professional learning community) של קהילת מורים למדעים ולטכנולוגיה הקשורה להכשרת מורים בטקסס. פרויקט הקהילה המקצועית השיתופית להכשרת מורים למדעים ולטכנולוגיה הוא פרויקט פדגוגי הנמשך כבר חמש שנים בין אוניברסיטה מובילה בטקססׁ(Texas A&M University, מכללות אזוריות ובתי ספר מאמנים כחלק ממערך הכשרת מורים אלטרנטיבי הפועל בארה"ב.
 
במסגרת הפרויקט נערך ניסוי שמטרתו לנסות לשלב בסמסטר הראשון של הכשרת המורים למדעים ולטכנולוגיה את המדיה של הבלוגים ככלי רפלקטיבי ללמידה ולחקר הן של פרחי ההוראה והן של המורים המאמנים ומורי המורים. שאלות המחקר הקונקרטיות היו: באיזו מידה המשתתפים בניסוי אכן מצאו את הבלוגים ככלי ראוי ליצירת קשרים, חילופי ידע ורפלקציה? האם למשתתפים היה אמון בבלוגים ככלי רפלקטיבי? מה שיקפו התימות העיקריות בבלוגים של המורים והמורים המאמנים, מה היה שיעור ההשתתפות בכתיבה ומה הייתה איכות הבלוגים מבחינה תהליכי החשיבה הפדגוגית?
 
המשתתפים בניסוי היו 15 פרחי הוראה בתחומי המדע והטכנולוגיה, 11 מורים מאמנים ו-9 מורי מורים המלמדים במכללות המכשירות הקשורות לפרוייקט ההכשרה האלטרנטיבי.
 
שיטת המחקר: כל הטקסטים של המשתתפים עברו מיון לקטגוריות ולתימות, כמו כן הועברו שאלונים לפני ואחרי כתיבת הבלוגים pre and post survey) ).
 
הממצאים העלו כי מרבית המשתתפים בניסוי הכירו בערך של כתיבת בלוגים כפעילות מגבשת להעברת ידע ולשיתוף ידע ורעיונות פדגוגיים בין חברי הקהילה והפנימו את החשיבות של כתיבת בלוגים כחלק מהרפלקציה שלהם. מצד שני, נמצא כי הקשיים העיקריים בהטמעת פרויקט כתיבת הבלוגים בגיבוש הקהילה המקצועית היו כרוכים בנטל של הזמן וההתמודדות הטכנולוגית עם יישום הבלוג. חלק מהמשתתפים, בעיקר המורים המאמנים ופרחי ההוראה הראו מצבי תסכול בהתמודדות עם הטכנולוגיה של הפקת הבלוגים.
עם זאת, ניתוח הטקסטים של הבלוגים גילה כי המשתתפים ידעו להפיק ממנו ערך פדגוגי רב, הם העלו רעיונות תומכים ורפלקטיביים הנוגעים להתנסויות בהוראה של פרחי הוראה, הם ידעו למקד ולכוון את הבלוגים בצורה מועילה על מנת להציג את תפיסת עולמם הפדגוגית ועל מנת לזכות בהכרה של חברי הקהילה המקצועית. הממצאים מלמדים כי הבלוגים יצרו זיקה וקרבה בין חברי הקהילה הלומדת. מעבר לכך, ניתוח סגנונות הכתיבה והתימות בבלוגים הראו כי הבלוגים סייעו לכותבים להביע חשיבה יצירתית וביקורתית שקודם לכן לא באה לידי ביטוי מובהק בפעילות המורים המאמנים ופרחי ההוראה.
 
אחת המסקנות העיקריות מהניסוי הייתה הצורך בהרחבת התמיכה הטכנית במשתתפים לצד הכרה כי פעילות רפלקטיבית של כתיבת בלוגים מחייבת הקדשת זמן רב בתהליך. שני גורמים אלו יש לקחת בחשבון בכל הפעלה של בלוגים בפרויקטים של הכשרת מורים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya