בלוגים ככלי למידה והערכה לביצועים בדיבור באנגלית

Hung, Shao-Ting Alan; Huang, Heng-Tsung Danny. Blogs as a learning and assessment instrument for English-speaking performance. Interactive Learning Environments, Dec2016, Vol. 24 Issue 8, p1881-1894

המחקר בחן את השימושיות של בלוגים לצורך הערכת ביצועים בעל-פה של לומדי אנגלית כשפה זרה וחקר את תגובותיהם כלפי שימוש בבלוגים ככלי למידה והערכה לביצועים בדיבור באנגלית.

חמישים ואחד סטודנטים בקולג' השתתפו בפרויקט בלוגים לאורך סמסטר, וכל אחד מהם העלה חמישה פריטי שמע (audio entries) לבלוג האישי שלו.

התוצאות מלמדות שהציונים בבלוגים של הדיבור שימשו כמנבא משמעותי עבור ביצועי הסטודנטים בהצגה בעל-פה. יתר על כן, יותר ממחצית מהמשתתפים התייחסו להתנסותם בבלוגים כחיובית.

קרוב למחצית האמינו שבלוג הדיבור היווה כלי טוב להצגת תהליך למידתם וסייע להם להרהר על ההתקדמות בלמידתם בסביבה מבוססת-הבלוג.

אולם, מעטים בלבד קידמו בברכה את הרעיון של הפעלת בלוגים ככלי הערכה, בעוד שהרוב עדיין העדיפו את שיטות ההערכה הקונבנציונליות יותר, כגון הרצאות והצגות המתבצעות במקום. לתוצאות אלה השתמעויות פדגוגיות עבור הוראה והערכה של שפה זרה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

עקרונות עיצוב עבור למידה אותנטית של אנגלית כשפה זרה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya