בית ספר של המודל השלישי. קווי מתאר

מאת: יורם הרפז
בית ספר של המודל השלישי. קווי מתאר
על רקע האכזבה משני המודלים של החינוך הופיעו בעשורים האחרונים מסגרות של חשיבה ופעולה חינוכיות חדשות. נכנה אותן "המודל השלישי". בשמותיהם של המסגרות הללו מופיעה לרוב המילה "קהילה": "קהילת לומדים" ( Community-of-Learners).   קהילות לומדים/חוקרים/בוני ידע/מבצעים/חושבים מסוג זה הוקמו בעשורים האחרונים בכל מיני מקומות בעולם. מטרתן להיחלץ מהבחירה בין המודל הראשון למודל השני ולכונן מודל שלישי שאינו מהווה סינתזה של שני המודלים הוותיקים, אלא משהו חדש.
ד"ר יורם הרפז גיבש במאמר הנוכחי הצעה ל"בית ספר חושב" ול"קהילת חשיבה" - סביבת עבודה שבה מורים ותלמידים מתמודדים עם שאלות, ממציאים פרשנויות, מעמיקים הבנות, לומדים קשה ונהנים.   
"מבחינה מושגית המאפיין המרכזי של המודל השלישי הוא ביטול ההבחנה בין יחיד לבין חברה ותרבות, המכוננת את שני המודלים הוותיקים. אין יחיד בלא חברה ותרבות, כשם שאין חברה ותרבות בלא יחידים. יחידים מתהווים ביחסי הגומלין שלהם עם החברה והתרבות. אין "טבע האדם", טבע פנימי, ראשוני, אותנטי, של יחידים (nature) המדוכא על ידי טיפוח (nurture) חיצוני, מלאכותי, מזויף, של החברה והתרבות ומערכת החינוך שלהן; "טבע האדם" מתהווה במגעו עם המוסדות, הנוהגים, האמיתות והערכים של חברה ותרבות נתונות."

מקור וקרדיט: "הד החינוך" , אפריל 2010

"מבחינה מעשית המאפיין של קהילות המודל השלישי הוא עבודה קבוצתית של תלמידים מונְחי־מורה שמטרתה להתמודד עם בעיה מורכבת ואמיתית (מחיי החברה והתלמידים) באמצעות המושגים והשיטות של תחומי הידע (דיסציפלינות)."
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya