בית ספר עתיר פדגוגיה חברתית: מודל לבית ספר על-יסודי חברתי – חדשני

מקור וקרדיט :
 
 

מבין פרויקטי הגמר של עמיתי ביה"ס למנהיגות חינוכית העבודה של  יאיר אלברטון רלבנטית יותר מתמיד ונדרשת לבתי הספר התיכוניים בארץ  (תקציר).

חזון בית הספר הוא חינוך לחיים ב "קהילה של משמעות " ובניית אישיות של בוגר אוטונומי החי ומעורב בחברה חופשית, שוויונית ודמוקרטית. העבודה בבית הספר מתמקדת בשלושה צירים מרכזיים : קהילה של משמעות – תלמיד בבית הספר בונה קשרים חברתיים המעניקים משמעות לחייו. תפקיד המורים הוא לקיים קהילה המחייבת דיאלוג מתמיד, וראיית התלמיד כאדם שלם ; חינוך להשקפת עולם – תפקיד בית הספר הוא להצמיח תלמידים בעלי השקפה המבוססת על ידע , ערכים, התנסות חברתית ומחויבות לכלל השותפים בחברה; הוראה – למידה משמעותית מתקיימת במקום שבו התלמיד מרגיש שייך , הנושא הנלמד רלוונטי לחייו, והוא חווה תהליך של בניית ידע ( יאיר אלברטון).


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya