בית ספר מצוין ומצוינות בית ספרית

תאריך: 30-08-2018

כתבו: איריס אזולאי, שרה דוידזון ומלכה וידיסלבסקי

מהו בית ספר מצוין? או מה הופך בית ספר למצוין? האם בית ספרכם הוא בית ספר מצוין? מדוע ?האם יש הסכמה על כך בין חברי הסגל, התלמידים, ההורים, המפקחים והרשות המקומית?
מצוינות היא רבת ממדים – הוליסטית. בבתי ספר מצוינים "הדברים מלוכדים" : יש תחושה של תכלית ויעד המאחדת את האנשים לעמול למען מטרה משותפת , מורים ותלמידים פועלים יחד בתנופה.
 סרג'בוני טוען שבחיי היום יום קל לנו להבחין במצוינות, (Sergiovanni, 1995)  אך  קשה לנו להצביע על גורם שעושה בית ספר למצוין. בגלל הקושי שבהגדרה ברורה ניתן להבחין בבתי ספר מצוינים רק תוך כדי התנסותנו בהם.
בתי ספר מצוינים רואים במצוינות דרך חיים ,הרגל ולא אירוע חד פעמי, המכוונת למתן מענה לכל תלמיד ולהבאתו להישגים גבוהים בתחומים הלימודי , הריגושי והחברתי; שוויון חברתי ואי-תיוג ושיתוף הקהילה ובעיקר ההורים.  בתי ספר אלה חותרים בהתמדה ולאורך זמן לאיכויות גבוהות ולהשגת תוצאות מצוינות.  הם יוצרים תרבות ארגונית שבה יש קוהרנטיות בתהליכי הפעולה וקשר מובנה בין ערכים , נורמות,  נהלים וכללים , הנגזרים מהחזון החינוכי,  ומחזקים אותו.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?