בית ספר לסקרנות

 
הספר "לפנים" הוא קובץ מאמרים המהווה סיכום של ניסוי חינוכי שנערך בישיבת "מקור חיים" שבכפר עציון, שעיקרו היה בהורדת אחריות הלימודים מן המורה, והעברתו במידה מוגברת לתלמידים.
כתוצאה מעבודה ניסויית זו צמח מרכז הניסויים 'לִפְנִים', שהמסר המרכזי שלו הוא: שותפות עמוקה של הלומדים, והמקום שניתן לכל אחד מהשותפים, לומדים ומלמדים, להביא את עצמו במיטבוו בחולשותיו.

תחושה זו של שותפות עמוקה של התלמידים והצוות באחריות השוטפת, ברצון האמיתי והכן ללמוד ולתרום, להתקדם ולצמוח, מאפשרת להשקיע את מירב המאמצים בלימוד ובתפילה, ובבניית חברה נטולת ציניות וכוחנות. חברה מאפשרת ומעודדת לימודדיאלוגי מתוך הקשבה.

מטרת המאמר המצורף
היא להציג דרך להפעלת הסקרנות הטבעית והיצירתית אצל תלמידים. הסקרנות מתעוררת תוך קישור מחשבתי בין תחומים, ונתמכת בממדי אישיות שניתן לעודד. סקרנות עשויה לעודד למידה בסגנון שונה, למידה היכולה להיות שיטתית ומובנית.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya