בית ספר למהלומות קשות: ביקורת על הספר "איך ילדים מצליחים" מאת Paul Tough

,Annie Murphy Paul. "School of Hard Knocks", New York Times, August 23, 2012.

 


רוב הקוראים של העיתון New York Timesקרוב לוודאי מנויים למה ש- Paul Toughמכנה "ההנחה הקוגניטיבית": האמונה ש"ההצלחה כיום תלויה בעיקר ביכולות הקוגניטיביות – סוג של אינטליגנציה הנמדדת במבחני I.Q., כולל היכולות לזהות אותיות ומלים, לחשב, לעקוב אחר צורות – ושהדרך הטובה ביותר לפתח את היכולות האלה היא להתאמן בהן הרבה ככל האפשר, בשלב מוקדם ככל האפשר".

בספרו החדש "איך ילדים מצליחים" (“How Children Succeed"), Tough מנסה להחליף הנחה זו במה שעשוי להיקרא הנחת האופי: הרעיון שמיומנויות לא קוגניטיביות, כגון: התמדה, שליטה עצמית, סקרנות, מצפוניות, כוח סבל וביטחון עצמי, הן מכריעות יותר להשגת הצלחה מאשר אינטליגנציה.


אפשר לבודד בין הילדים לבין לחצי הסביבה על ידי הורות קשובה, מגיבה, אבל על כתפי המבוגרים הנמצאים בחייהם של הילדים הללו קיים לעתים קרובות עומס רב מדי של בעיותיהם האישיות מכדי שיוכלו להציע דאגה כזו.

Tough מוסיף כי גם לילדים עשירים עשויים להיות חסרים קשר מטפח לאימהות ולאבות שלהם – לא כל כך בשנות חייהם הראשונות אלא כאשר הם מגיעים לשנות ההתבגרות שלהם והדחיפה להישגיות מתעצמת.


הוא בוחן את המחקר של Suniya Luthar, פרופסור לפסיכולוגיה בקולג' למורים באוניברסיטת קולומביה. Luthar "מצאה שהורות הייתה משמעותית בשני הקצוות הסוציואקונומיים.
עבור בני נוער עשירים ועניים, מאפייני משפחה מסוימים חזו את חוסר ההסתגלות של הילדים, כולל רמות נמוכות של התקשרות אימהית, רמות גבוהות של ביקורת מצד ההורים ופיקוח מינימלי של מבוגר לאחר שעות הלימודים. Luthar מצאה שהסיבה העיקרית למצוקה בקרב ילדים עשירים הייתה "לחצים מוגזמים להישגיות ובידוד מצד ההורים – הן פיזי והן רגשי".


אף על פי שהכותרת "איך ילדים מצליחים" גורמת לספר להישמע כמו מדריך להורים, הספר הוא למעשה מדריך לאירוניה ולסטיות באי השוויון בהכנסות באמריקה. Tough, הכותב מאמרים ל- The New York Times Magazineמתאר מדינה שבה הן הילדים המיוחסים מאוד והן הילדים העניים מאוד חסרים את החוויות הרגשיות האינטלקטואליות הפונות לאופי חסון.

Paul Tough מביא לנו חדשות לגבי ההשפעות הפסיכולוגיות של אי-השוויון בהכנסות, דרך סיפוריהם של האנשים שמרגישים את ההשפעות האלה בצורה החמורה ביותר: הילדים שלנו.
פחות ופחות אנשים צעירים מקבלים שילוב בונה אופי של תמיכה ושל אוטונומיה ש- Tough היה בר-מזל דיו כדי לקבל. זה תקדים מדאיג-למי יהיה את המצפוניות, ההתמדה וכוח הסבל לשנות זאת?


Annie Murphy Paul, המחברת של הספר "מקורות: כיצד תשעת החודשים לפני הלידה מעצבים את שארית חיינו", כותבת ספר על מדע הלמידה.

קישור למאמר באנגלית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מאמר לתמיר

    פורסמה ב 20/09/2013 ע״י פרח
    מה דעתך?
yyya