בית ספר לאן: גישה מערכתית וניהול ידע

במונחים של ניהול ידע, בית הספר (מורים ותלמידים) נמצא במצב של עומס מידע.
עומס מידע מושפע מערב רב של גורמים והוא משפיע על התפקוד של המערכת והגורמים הפועלים בה.
קצב ההתפתחויות והשינויים בסביבה בה פועל בית הספר מעלים שאלות לגבי הרלוונטיות של בית הספר בעידן הידע. שאלות אלו מאיצות את בית הספר כביכול "לרכוש" לגיטימציה מהסביבה ולאמץ פרויקטים שעשויים להעניק לו את הרלוונטיות הנדרשת, אימוץ רב מידי של תהליכים ופרויקטים יוצר עומס מידע על המורים והתלמידים.
מקור נוסף לעומס מידע הוא המבנה והתהליכים.ערב רב של גורמים אשר לעיתים אינם תלוים זה בזה באופן ישיר, ספקים, בעלי אינטרס ובעלי תפישות שונות משפיעים על בית הספר אשר צריך כביכול "לרצות" את כולם. מבנה מורכב זה של עבודה עשוי ליצור עומסים לא רק בשל כמות הפרויקטים והנושאים אלא גם בשל המגוונות שלהם.
ארבעת העקרונות המוצגים בהמשך ע"י אורנה גבע, המומחית בישראל לניהול ידע, מקורם מתהליכי ניהול ידע בארגונים. עקרונות אלו קשורים זה לזה וקימת בניהם תלות הדדית.קרי: נקיטת פעולה רק על בסיס עקרון אחד לא תחולל את השינוי. עקרונות אלו מוצגים כחלק מתהליך חשיבה על המערכת שתוארה קודם לכן.
 
 
עקרון 1: חשיבה אסטרטגית- פחות זה יותר
 
עקרון 2: שיתוף בידע
על מנת להגיע ולממש את העיקרון הראשון של "פחות זה יותר" נדרש ניהול מכליל של כל תהליכי המשא ומתן והפרויקטים השונים. מומלץ לפתח וליישם עקרון זה כתהליך של שיתוף בידע בין השותפים ולא כתהליך פיקוחי.
 
עקרון 3: להיות דיגיטלי חושב
סביר שגם בעתיד תלמידים ימשיכו להעתיק מהאינטרנט. כיום כבר חלקם קונים ומוכרים עבודות וסיכומים של חומרי קריאה ברשת. לא צריך לטרוח לקרוא את החטא ועונשו, אפילו לא לקנות את ספר התקציר, זה נמצא ברשת. אז לא קוראים, מאחזרים...
ניתן לראות בכך הזדמנות המאפשרת ללמד את התלמידים מיומנויות של חשיבה ביקורתית, בוחנת, סקפטית ויוצרת. שעורי הבית ישתנו מסיכום ושינון, לחיפוש, השוואה, ביקורת, תהייה, שיתוף, התדיינות וירטואלית ובע"פ בכיתה.
 
שעור גם יכול להתקיים רק באמצעות דיונים, משחקי תפקידים, סימולציות, מבלי שאף אות לא תכתב במחברת.העברה של ידע נרטיבי הנוצר מתוך התנסות היא גם דרך ללמידה. לעיתים דווקא סיפורים הם אלו שיוצרים זכרון לטווח ארוך בשל היכולת להעביר ידע בהקשר. לעתים הם יותר אפקטיבים מאשר שינון והקאה של חומר על מחברת הבחינה, לפחות בתחומים מסוימים.
 
עקרון 4: תשתיות לתהליכי למידה
על מנת לפתח תלמיד: "דיגיטלי חושב" יש ליצור תשתיות ותהליכים למשל על מנת לקיים שיח ודיון בקורתי נדרשות כיתות הרבה הרבה יותר קטנות....נדרש גם תהליך של הקניית מיומנויות התדיינות, העברה של ידע בע"פ, בקורת, ויכוח, הצגה בע"פ של נושא, מיקוד. וכן בניית תהליכי ניהול ושיתוף ידע בכיתה בין התלמידים ובין ההורים והמורים במסגרת מנגנוני שיתוף בידע.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya