בית הספר האידיאלי שלי" : בחינת ההתנסות הבית ספרית של תלמידים מנקודת מבט של הסביבה המרחבית

בית הספר האידיאלי שלי"
בחינת ההתנסות הבית ספרית של תלמידים מנקודת מבט של הסביבה המרחבית
"My Ideal School"
Using a Spatial Perspective to Examine Students’ School Experience 
 
מאת: ד"ר אילה צור
 
הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
 
מטרת מחקר פנומנולוגי-הרמנויטי זה המתמקד בתפיסות של תלמידים את 'בית ספר' מפרספקטיבה של הסביבה המרחבית, היא כפולה: 
1.       לעמוד על טיבה של ההתנסות הבית ספרית של תלמידים.
2.       לזהות משמעויות שתלמידים מייחסים ל'בית ספר'.
המחקר מיישם גישה לחקירה המכוונת להגברת נגישות החוקר לעולם החיים של אנשים. עולם החיים, לפי הוסרל, הוא שכבת היסוד של ההכרה, הרובד הראשוני, הסמוי והיומיומי שעליו מתפתחת החשיבה הגלויה והמפורשת של אנשים. התמקדות המחקר בסביבה המרחבית נשענת על הפילוסופיה של מרלו-פונטי לפיה האדם מכיר את העולם במונחים של הסביבה המרחבית, כתוצר של משמעויות שהוא חווה מפרישֹת גופו בעולם. משמעויות אלו נמצאות ברובד עולם החיים.    
במחקר השתתפו עשרים תלמידים בגילאי 18-16, עשרה מבית ספר דמוקרטי ועשרה מבית ספר רגיל. התלמידים התבקשו לתכנן בית ספר 'אידיאלי' באמצעות מטלת מיקום – שהיא כלי שפותח על ידי פלד (Peled,1990) לחקירת יחסם של אנשים למקומות. המטלה כוללת גיליון ברוחב גוף אנושי ממוצע המיועד לייצוג סכמתי-ויזואלי של בית הספר האידיאלי, וחוברת שבמסגרתה המשתתף מתבקש לתאר בכתב את הצעתו. בנוסף לגיליון ולחוברת מתקיים ראיון עומק עם כל משתתף על מנת שניתן יהיה להבין את הצעתו לעומקה. להשלמת התמונה, ובכדי לעגן את ההצעות בהקשר, נאספים נתונים על בית הספר שבו לומדים המשתתפים: תכנית בית הספר, תצלומים ומסמכים המתארים את חזונו החינוכי.
עיבוד הנתונים התבסס על טריאנגולציה בין הטקסטים הוויזואליים והמילוליים לצורך זיהוי התמות העולות מהם. הניתוח נערך בשלוש רמות: ברמה הראשונה הוא התמקד בהצעה בודדת; ברמה השנייה - בתופעות שהתגלו בתוך בית ספר, וברמה השלישית - בהשוואה בין שתי קבוצות התלמידים.
מממצאי המחקר עולה כי ישנם הבדלים ניכרים בהצעות התלמידים משתי הקבוצות:
 • בעוד שתלמידי בית הספר הדמוקרטי בחרו להכליל בהצעותיהם מקומות הקשורים לטבע, ליצירה וללמידה עצמית, תלמידי בית הספר הרגיל הציבו בעיקר כיתות ומשרדים.
 • הצעות תלמידי בית הספר הדמוקרטי, יותר מהצעות תלמידי בית הספר הרגיל, שונות זו מזו, ורחוקות יותר מתכנית בית הספר שבו הם לומדים – הבדל שבזכותו מטלת המיקום שלהם מבליטה יותר את אישיותם הייחודית.
 • הצעות תלמידי בית הספר הדמוקרטי פחות דחוסות במקומות, כאשר ארגון המקומות פחות סימטרי וחזרתי בהשוואה לזה הרווח בהצעות תלמידי בית הספר הרגיל.
 • תלמידי בית הספר הדמוקרטי מצוידים בתפיסה רחבה יותר של למידה, ומציעים מגוון רחב יותר של אפשרויות לממשה. 
 • ההבדלים בין הצעות התלמידים משתי הקבוצות משקפים מגוון רחב של סוגיות חינוכיות המבחינות בין שני בתי הספר הללו: מה נמצא במרכז תהליך החינוך (הילד או תכנית הלימודים); מי קובע איך ומה יילמד; מהם יחסי הכוחות בין מבוגרים לצעירים בבית הספר; האם לתלמיד עומדת הזכות לחופש ולבחירה; והאם בית הספר מקדש את האינדיבידואל או את החברה.
מילות מפתח: אידיאולוגיה חינוכית, סביבת למידה, סביבה פיזית, פנומנולוגיה, התנסות בית ספרית.
 
מה דעתך?

  אשמח לדעת האם פרסמת מאמר בנושא? איפה אפשר לקרוא על המחקרתודה

  פורסמה ב 07/09/2010 ע״י טלילה יחיאל

  מעוניינת להציג בקצרה את המחקר בקורס לתואר שני בעיצובהאם אפשרי למצוא באינטרנט תקציר (לא כתבה בעיתונות ) של המחקר?בתודהאפרת סופר עיצוב סביבה לימודיתנרכז פסגה פ"ת

  פורסמה ב 05/11/2010 ע״י אפרת סופר

  אפשר להשיג את עבודת הדוקטורט שלי בספריית מכללת אורנים. ניתן לפנות אליי לקבלת הפניות למאמרים בכתובת: ayala_z@oranim.ac.il

  פורסמה ב 22/11/2010 ע״י אילה צור
  מה דעתך?