בית הספר בעיני תלמידיו: ערכים ותרבות ארגונית

גרניט אלמוג-ברקת, יצחק פרידמן . "בית הספר בעיני תלמידיו: ערכים ותרבות ארגונית", " עיונים במינהל ובארגון החינוך, כרך 31 , תש"ע 2010 . ע"ע 31-56 .
 מחקר זה ממשיג את תפיסת הערכים הארגוניים בבית הספר בעיני התלמידים, בוחן את מבנה היחסים הפנימיים בין הערכים הארגוניים ועומד על הקשר שבין הערכים הארגוניים לדפוסיה של התרבות הארגונית. נקודת המוצא של המחקר הייתה מודל תפיסת הערכים הארגוניים על ידי המורים, הכולל שבעה ערכים: אוטונומיה, הישגיות , חדשנות, רווחה, קונפורמיות, מסגרתיות ושמרנות. תורת השטחות שימשה כגישה המתודולוגית למחקר, וקדם לכך תהליך של הגדרת עולם התוכן, שבוצע בשני שלבים: מחקר ראשון , שכלל 150 תלמידים, ומחקר שני שבו השתתפו 577 תלמידים בטווי הכיתות ו-יב.
נמצא כי התלמידים זיהו ארבעה ערכים ארגוניים בבית הספר: מסגרתיות, אנושיות, חדשנות ושמרנות. השוואה בין תפיסת הערכים הארגוניים של התלמידים לבין זו של המורים מלמדת שהערכים בהם מבחינים התלמידים צופנים בחובם את מרבית הערכים הארגוניים המובחנים על ידי המורים.
כמו כן, נמצא כי ארבעת הערכים יוצרים שני גושים מרכזיים: גוש התרבות הארגונית ה"פתוחה" וגוש התרבות הארגונית ה"סגורה". התלמידים ראו את הערכים הנחשבים כסותרים זה את זה, כמו מסגרתיות ואנושיות (המבטאים את ההכרח לקיים מסגרת ארגונית יציבה ואפקטיבית , אך גם את הרצון להתאימה לצרכיו של הפרט) כערכים חשובים ולא סותרים. על בסיס זה נטען כי אפשר לראות את שני הערכים האלה כלב ליבה של התפיסה הערכית-ארגונית של בית הספר.
ראה גם :
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?