ביצוע אקדמי והפרקטיקה של למידה מכוונת-עצמית: הפרספקטיבה של הסטודנט המבוגר

מאת: Henry Khiat

Khiat, Henry. Academic performance and the practice of self-directed learning: The adult student perspective. Journal of Further & Higher Education, Jan2017, Vol. 41 Issue 1, p44-59

הפרקטיקה של למידה מכוונת-עצמית חשובה לסטודנטים מבוגרים מאחר והיא מאפשרת להם ללמוד באופן אפקטיבי תוך תמרון בין עבודה, משפחה ומחויבויות אחרות.

מחקר זה מבקש לבחון את מאפייני הלמידה מכוונת-עצמית הנוכחים בתהליך הלמידה של סטודנטים מבוגרים במקרה של אוניברסיטה. נחקר גם הקשר בין רמת היכולת הנתפסת של הסטודנטים המבוגרים בלמידה מכוונת-עצמית לבין הביצוע האקדמי שלהם.

במחקר זה השתתפו 1,695 סטודנטים ממקרה האוניברסיטה בסקר שכלל הן פריטים מסוג ליקרט (Likert-type) הן פריטי תגובה פתוחים. אחד עשר אינדיקטורים של למידה מכוונת-עצמית הומשגו וכומתו.

אינדיקטורים אלה כללו: קביעת מטרה, ניהול זמן, ניהול דחיינות, הכנת משימה, הכנה למבחן, יכולת לרשום הערות, יכולת מחקרית, מוכנות לכיתת הסמינר, מוכנות טכנית, מוכנות לשיעור מקוון וניהול לחץ.

הממצאים הראו שלרמת היכולת הנתפסת של סטודנטים מבוגרים ב-11 האינדיקטורים של למידה מכוונת-עצמית הייתה השפעה ישירה או עקיפה על הביצוע האקדמי שלהם.

בהתבסס על הממצאים, מקרה האוניברסיטה המשיג מספר יוזמות חדשות של מתן תמיכה במונחים של למידה מכוונת-עצמית כדי לסייע לסטודנטים המבוגרים שלה להצליח בלימודיהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מדוע הם לומדים שם? מחקר יומנים לגבי בחירות של סטודנטים בהשכלה הגבוהה במרחבי למידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya