ביסוס המודל הפדגוגי של בתי הספר מפיקי הידע באוסטרליה

מקור וקרדיט:
S.B. Schneider & Jim Garrison . Deweyan Reflections on Knowledge-Producing Schools,  Teachers College Record Volume 110 Number 10, 2008, p. 2204-2223.
התעניינות המחודשת ברחבי העולם במודל של בתי ספר מפיקי ידע שפותח באוסטרליה בשנים 2004-2008 הביאה גם לגיבוש התיאוריה של בתי ספר אלו מעבר לגבולות אוסטרליה. מאמרם של שני חוקרי חינוך מובילים, ג'ים גריסון  ושניידר פורסם  בכתב העת החינוכי השפיט Teacher College Record  . במאמר זה מנסים גריסון ושניידר לבסס את המודל הפדגוגי של בתי הספר מפיקי הידע על יסוד המאפיינים של דיוואי תוך הדגשת היבטים אפיסטמולוגיים של המיומנויות הדיגיטאליות החדשות שבתי ספר אלו מנסים להקנות לתלמידיהם.
רקע :
בבתי הספר מפיקי הידע באוסטרליה  ( KPS ) מדובר על מודל קונספטואלי של שני חוקרים אוסטרליים ידועים בשם Chris Bigum and Leonie Rowan מאוניברסיטת Deakin University. התפיסה של Knowledge Producing School (KPS) יושמה בהצלחה בעשרות בתי ספר יסודיים באוסטרליה ((Queensland primary schools. הנחת היסוד של מודל תקשוב חינוכי זה היא ששילוב המחשבים בבתי הספר אינו טכני אלא אותנטי , כלומר עליו להמריץ את המורים והתלמידים לחקור ולהפיק ידע ולא לתרגל מבחינת טכנית את הכלים המקוונים כפי שנעשה בבתי הספר היסודיים הקונבנציונאליים ברחבי העולם.
 
 Bigum, Chris and Rowan, Leonie (2009) Renegotiating Knowledge Relationships in Schools in Noeffke, S.E., and Somekh B. (Eds) The SAGE Handbook of Educational Action Reseach, Sage Publications Ltd.

 Somekh, Bridget (2007) Pedagogy and Learning with ICT: Reseaching the Art of Innovation pp 23-24, Routledge
 
 


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya