בין תרבותיות וחינוך מורים. מחקר מנקודת מבטם של מורים עתידיים

Hinojosa Pareja, E. F., López López, M. C. (2018). Interculturality and teacher education. A study from pre-service teachers' perspective, Australian Journal of Teacher Education, 43 (3), 74-92

החברה בה אנו חיים הינה רב-תרבותית. כיום חלק מן המודלים החינוכיים המנסים לענות על צרכים העולים מן המגוון התרבותי אינם מצליחים לענות על צרכים אלו. לפיכך יש להדגיש את חשיבות הנושא כבר בשלב הכשרות המורים. מחקר זה בוחן  את אמונותיהם של סטודנטים להוראה אודות מגוון תרבותי ואת יחסם לתכניות הכשרת מורים. נמצא שאמונותיהם של סטודנטים המתחילים את הכשרת המורים אודות מגוון תרבותי הינן פחות חיוביות מאמונותיהם של סטודנטים המסיימים את הכשרתם.

במחקר השתתפו 1,464 סטודנטים הלומדים בתכניות הכשרת מורים. חולקו שאלונים שנועדו לבחון אמונות של מורים עתידיים בשנתם הראשונה והאחרונה להכשרה. המשתתפים נשאלו על מידת תמיכתם בעמדות כגון "רק אנשים שנולדו במדינה יכולים להיות אזרחים נאמנים למדינה", "לתלמידים מרקעים תרבותיים שונים יש בעיות עם שילוב חברתי" ו-"תלמידים מתרבויות מיעוט מקבלים יחס שווה בבתי ספר".

התוצאות מראות שבאופן כללי, עמדותיהם של מורים עתידיים אודות מגוון תרבותי הינן חיוביות, אך כאשר מדובר בהיבטים ספציפיים של התופעה ובמסגרת הפרקטיקה המקצועית של הוראה, אמונות אלו משתנות בהתאם לשלב לימודי הסטודנטים. נמצא שאמונותיהם של סטודנטים בשנתם האחרונה אודות מגוון תרבותי היו חיוביות יותר מסטודנטים בשנתם הראשונה. על תכניות ההכשרה למורים להקדיש תשומת לב רבה יותר לנושא המגוון התרבותי במערכת החינוך ולהקדיש לשם כך משאבים כגון הקצאת קורסים בנושא בין תרבותיות.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

הגישות של מורים כלפי מגוון תרבותי חוזות מסוגלות עצמית ושחיקה הקשורות למגוון

הכשרה להוראה הנענית לשונות תרבותית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya