בין הפירוש לשינוי : ביקורת על תפישת הפרקטיקה החינוכית של הפדגוגיה הביקורתית בגרסאותיה הפוסטמודרניות

צבר , בועז. "בין הפירוש לשינוי : ביקורת על תפישת הפרקטיקה החינוכית של הפדגוגיה הביקורתית בגרסאותיה הפוסטמודרניות", גילוי דעת ( כתב עת רב-תחומי לחינוך , חברה ותרבות), גיליון מס' 1, ינואר 2012 ע"ע 33-54.

המחבר דן בבעיותיה של תפישת הפרקטיקה החינוכית (רכיב האסטרטגיה) של הפדגוגיה הביקורתית בגרסאותיה הפוסטמודרניות. המחבר טוען כי הפדגוגיה הביקורתית הפוסט-מודרניסטית אמנם מנסחת את הגיונה במונחים רדיקליים של חופש ושל שחרור, אלא שמחויבותה הלא-דיאלקטית לפירוק ולשלילה גורמת להזנחת האידיאל של יישום הביקורת במציאות.
המאמר טוען כי הזנחה זו מרוקנת מתוכן קונקרטי את יומרותיה האמנציפטוריות של הפדגוגיה הביקורתית בגרסאותיה הפוסטמודרניות ומותירה את המרחב החינוכי לפעולתם של גורמים מדכאים.

באמצעות ביקורת על תפישה זו, המאמר מבקש להדגיש את חשיבותו של הקשר הדיאלקטי שבין אידיאל הפירוש לבין שינוי ברכיב האסטרטגיה ולתרום לניסוחה של פדגוגיה ביקורתית אשר תהיה רלוונטית ומעצימה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya