בין הפטיש לסדן: הרהורים על הבעיות הכרוכות בהערכת מורים בעידן המדידה הכמותית האחידה

Berliner, D. (2018). Between Scylla and Charybdis: Reflections on and problems associated with the evaluation of teachers in an era of metrification. Education Policy Analysis Archives, 26, 54, 1-24

במאמר זה מביע הכותב התנגדות להערכת מורים המבוססת בכולה או בחלקה על הישגי תלמידיהם במבחנים מתוקננים (Standardized tests). למרות הרצון המוצדק להנהיג מדדים אמינים ותקפים שיאפשרו להעריך מורים, אין זה בטוח שהדבר אפשרי וככל הנראה אין הוא ניתן להשגה עכשיו.

השיטות הנוכחיות להעריך מורים אינן הוגנות, משום שברגיל המורים אינם מי שאחראים במידה הרבה ביותר להישגים העלובים של ילדים במבחנים מסוג זה. זאת, מכיוון שעוני (או עושר) משפיעים על הישגי התלמידים במבחנים מתוקננים במידה רבה יותר מיכולותיהם של המורים.

שיטה מקובלת נוספת להערכת מורים, תצפיות בכיתה, עלולה להיות בלתי הוגנת גם היא משום שאינה מהימנה (Reliable).

למרבה הצער, דווקא אלה הן שתי השיטות הנפוצות ביותר להעריך מורים במערכת הקיימת, ועל פיהן נקבע האם לשכור, לקדם, לתגמל או לפטר מורים.

בנוסף לכך, המתאם בין שתי שיטות הערכה אלה של מורים נמוך למדי. מהיעדרו של מתאם גבוה בין השיטות ניתן להסיק כי אחת מהן, או שתיהן, אינן משיגות את המטרה: הערכה נכונה של יכולות המורים.

לקריאה נוספת

האם באמת אפשר לשפר ביצועים בחינוך כשאנו נדרשים לאחריותיות?

מדוע גישת הסטנדרטים והמבחנים אינה עובדת - עשר סיבות

 

 

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya