בין המשכיות לשינוי: זהויות ונרטיבים במסגרת ההתפתחות המקצועית של המורה

Curwood, Jen Scott. "Between continuity and change: identities and narratives within teacher professional development", Teaching Education, Jun2014, Vol. 25 Issue 2, p156-183. 

חקר מקרה אתנוגרפי זה בחן את ההשתתפות של מורים בבית הספר התיכון בהתפתחות מקצועית הממוקדת בטכנולוגיה.

על ידי זיווג של פרספקטיבה הקשורה לדיאלוג לגבי זהות המורה עם ניתוח ברמת המיקרו של נרטיבים, הממצאים מצביעים על כך שהמורים משתמשים בשפה ובמשאבים סמיוטיים אחרים כדי להביע את הזהות שלהם כמו גם כדי להכיר, להרחיב ולהתנגד לתביעות הזהות של האחרים.

יתר על כן, שילוב הטכנולוגיה עשוי לאתגר את הזהויות המבוססות של המורים או לאיים על הסמכות שלהם בכיתה.

ניתוח זה מציע שמורי המורים צריכים להעריך את הזהויות המתהוות והמבוססות של המורים, כמו גם ליצור מרחב עבור נרטיבים הקשורים לדיאלוג, כדי לסייע לשילוב הטכנולוגיה בבתי הספר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?