בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי

שכטמן, צ׳ ובושריאן, ע׳ (עורכים). (תשע״ה). בין הורים למורים בחינוך העל־יסודי, ירושלים ,היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה, במענה לפניית משרד החינוך, ועדת מומחים העוסקת בדרכים שבהן מעורבותם של הורים בחינוך הממוסד יכולה לתרום להתפתחותם של מתבגרים בני זמננו.

במהלך עבודתה סקרה הוועדה מחקרים, ניירות עמדה, מודלים וקווי מדיניות מהארץ ומהעולם, ונפגשה עם גורמים מהשדה על מנת להציע מסגרת התייחסות לקשרים מועילים בין בתי הספר להורי התלמידים במערכת החינוך הישראלית, קשרים שישפרו את התפתחותם הרגשית ואת הישגיהם הלימודיים של מרב התלמידים. בתום דיוניה ערכה הוועדה מסמך מסכם זה, שתוכנו והמלצותיו מוסכמים על כלל חבריה.

המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן, והוא כולל המלצות לחשיבה ולפעולה. המסמך עבר שיפוט עמיתים והוא מוגש למשרד החינוך ומונגש לציבור הרחב באתר היזמה. באתר ניתן למצוא גם את הסקירות המדעיות שהוזמנו במיוחד לעבודת הוועדה וחומר נלווה נוסף.

חברי ועדת המומחים

 • פרופ' ציפורה שכטמן, אוניברסיטת חיפה, יו"ר
 • פרופ' אודרי אדי-רקח, אוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' אסמעיל אבו-סעד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • ד"ר ענת גופן-שריג, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • פרופ' יעקב יבלון, אוניברסיטת בר אילן
 • עו"ד יעל כפרי, אוניברסיטת תל אביב
 • עו"ד יסכה ליבוביץ, לשעבר פרקליטת מחוז הדרום
 • פרופ' גוסטבו מש, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' עמירם רביב, המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

 

לספר המלא 'בין הורים למורים בחינוך העל-יסודי'

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya