בימ"א: בית ספר להוראה מותאמת אישית ואישיותית

רונית רם-צור. "בימ"א: בית ספר להוראה מותאמת אישית ואישיותית". תשע"ז, 2017. קריאת ביניים, גיליון 29-28, עמ' 33-25

בעקבות מהפכת חקר-המוח, עולם חדש נפתח בפנינו בשלושת העשורים האחרונים, ובעיקר בעשור האחרון. הידע החדש הנוגע לתהליכי למידה, זיכרון, הוראה, חשיבה ואינטליגנציה מעורר את הצורך בשילוב בינתחומי של תחום החינוך ושל תחום חקר-המוח בשיח, פיתוח והתמחות. נשאלת השאלה, האם לידע מחקרי חדש זה, ממעבדות המחקר על המוח, יכולה להיות השפעה מעשית על ההוראה בכיתה?


במאמר ניתנות דוגמאות להמחשת הפוטנציאל ביישומים של ידע מחקר המוח בסביבת בית הספר. כמו כן, נידון הצורך בהכשרות מורים לשדה חדש זה, פיתוחן של פדגוגיות מיטביות, ידע מעשיר לתלמיד ולהורה, תכנון מערכי שיעור, סדר יום של כיתה, וכן טכנולוגיות דיגיטליות וסביבה בית ספרית להנגשת המודלים מחקר-המוח. המאמר מציג את יומו של תלמיד בבית-ספר המיישם ממצאים של חקר המוח במערכת השעות, ובהוראת המתמטיקה והמדעים לטובת קידום ההוראה האישית ואישיותית. ההדגמות מבוססות על מחקרים רלוונטיים מכתבי עת מדעיים בנושאים כגון: טווחי קשב ומיינדפולנס, התפתחותן של יכולות מתמטיות בהבנת המספר, יכולות קוגניטיביות של הבנת המושג והבנת התהליך, מוטיבציה ומערכות התגמול וההנאה, התאמת הלמידה לפרופיל הקוגניטיבי ולפרופיל הרגשי של הלומד.

 

קישור למאמר המלא

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya