בחרו: למידה מחוץ לכיתה, שפה משולבת ופרויקטים המתבססים על ווב 2.0, ולמידה מקוונת

מאת: Neil Cowie

Cowie, Neil; Keiko Sakui. "Take your pick: Out-of-class, blended language and Web 2.0 projects, and online", JALT CALL Journal, 2014, Vol. 10 Issue 3, p273-286.

מאמר זה מספק סינתזה של פרקטיקות פדגוגיות של מורים מומחים ללמידה מקוונת באמצעות מסגרת של גישות הכוללת ארבעה חלקים: גישה של למידה מחוץ לכיתה, פרקטיקה של שפה משולבת, פרויקטים משולבים תוך שימוש ביישומי ווב 2.0, ולמידה מקוונת.

דוגמאות לכל גישה מומחשות באמצעות קטעים קצרים הלקוחים מחקרי מקרים של המורים המשתתפים. המחברים מקווים שארבע גישות אלה ישמשו כאמצעי עבור המורה או המוסד כדי להעריך באופן אובייקטיבי את הרמה של שילוב הטכנולוגיה בתוך הקשר ההוראה.

גישות אלה עשויות גם לשמש כמסגרת עבור מורים לשפה בעלי נטייה לשימוש בטכנולוגיה כדי לתקשר עם מורים או עם מנהלים אחרים אשר יתכן שאינם חולקים דפוס חשיבה דומה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya