בחירות במשאבים לימודיים פתוחים ובספרי לימוד לקולג': סקירת מחקרים לגבי יעילות ותפיסות

מאת: John Hilton

Hilton, John. Open educational resources and college textbook choices: a review of research on efficacy and perceptions. Educational Technology Research & Development , Aug2016, Vol. 64 Issue 4, p573-590

ספרי לימוד הם מרכיב חיוני בהקשרים רבים בהשכלה הגבוהה. המחירים הגדלים והולכים של ספרי הלימוד, יחד עם הגידול בעלויות ההשכלה הגבוהה באופן כללי הובילו מנחים מסוימים להתנסות בהחלפת ספרי הלימוד המסחריים במשאבים לימודיים פתוחים (open educational resources) כתכנית הלימודים העיקרית בכיתתם.

מאמר זה משלב את התוצאות של 16 מחקרים הבוחנים (1) את ההשפעה של משאבים לימודיים פתוחים על תוצאות הלמידה של סטודנטים במסגרות להשכלה גבוהה או (2) את התפיסות של סטודנטים ומנחים בקולג'ים לגבי משאבים לימודיים פתוחים.

תוצאות על פני מחקרים מרובים מראות שהסטודנטים משיגים באופן כללי את אותן תוצאות לימודיות כאשר נעשה שימוש במשאבים לימודיים פתוחים ובו-זמנית חוסכים כסף רב. מחקרים על פני מגוון של מסגרות מציינים שהן הסטודנטים הן סגל ההוראה מתייחסים באופן כללי בחיוב לשימוש במשאבים לימודיים פתוחים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

גורמים המשפיעים על השימוש במשאבים לימודיים פתוחים בקרב לומדים מבוגרים בקוריאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya