בחינת מודלים של עומס עבודה בהוראה מקוונת ובהוראה מעורבת

Tynan, B., Ryan, Y. and Lamont-Mills, A. (2015), "Examining workload models in online and blended teaching". British Journal of Educational Technology, 46: 5-15.

במהלך העשור שחלף, רוב האוניברסיטאות האוסטרליות נעו יותר ויותר לקראת העברת קורסים מקוונים וקורסים "מעורבים" הן עבור תכניות לתואר ראשון והן עבור תכניות לתארים מתקדמים.

כמעט בכל המקרים, אלמנטים של הוראה מקוונת הם חלק מעומסי ההוראה השגרתיים. אולם, נתונים מדויקים ומפורטים של עומס עבודה שקושרו ל"הוראה מקוונת" אינם זמינים מיידית.

בדיקת הספרות הבין-לאומית הראתה שקיימת ספרות מחקר קפדנית מוגבלת המצביעה על ההשפעות בפועל של עומס העבודה בסביבות של הוראה מקוונת ומעורבת בהשכלה הגבוהה.

מאמר זה מדווח על פרויקט מחקר בארבע אוניברסיטאות אוסטרליות, ועל התפיסות של קבוצה מייצגת של חברי סגל אשר חשו שההוראה המקוונת הגבירה את עומס "זמן ההוראה" שלהם, וש"המודלים של הקצאת עומס עבודה" (Workload Allocation Models) לא התחשבו באופנויות הוראה עכשווית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ניהול מאוזן ותקין של עומס העבודה של מורים ומרצים המעורבים בלמידה מקוונת –גישות והצעות לשיפור ההוראה המקוונת

השקעת זמן בהוראה מקוונת לעומת הוראה פנים-אל-פנים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya