בחינת יעילות התרומה של תוספת שעות הוראה באנגלית לשיפור הישגיהם של תלמידים בחטיבת הביניים

דורפברגר, ש' וחיון, ר' (2019). "בחינת יעילות התרומה של תוספת שעות הוראה באנגלית לשיפור הישגיהם של תלמידים בחטיבת הביניים". דפים 70, תל אביב: מכון מופ"ת, עמ' 249-233

מחקר זה בחן את יעילותה של שעת תגבור שבועית באנגלית שניתנה לתלמידי כיתה ט' בבית ספר בצפון הארץ. מסקנתו היתה כי הישגי התלמידים הבינוניים עלו במידה הגדולה ביותר, ואילו הישגי התלמידים הטובים השתפרו במידה הקטנה ביותר, ולמעשה כמעט שלא השתפרו כלל.

במחקר השתתפו 150 תלמידי כיתה ט' דוברי עברית בחטיבת ביניים אזורית בצפון הארץ. 75 תלמידים השתייכו לקבוצת הניסוי ולמדו שעה שבועית נוספת באנגלית במשך 12 שבועות, ואילו 75 תלמידים נוספים השתייכו לקבוצת הביקורת ולמדו בהתאם למספר שעות התקן המוקצות להוראת אנגלית בכיתות ט'.

חשיבות המחקר טמונה בהעלאת המודעות של קובעי המדיניות לצורך בהקצאה מיטבית של שעות לכל תלמיד בהתאם לרמתו.

לכתב העת דפים

לקריאה נוספת

אפקטים של תכנית האצה קוגניטיבית במדעים בבית ספר תיכון בו לומדים תלמידים משכבה סוציו אקונומית נמוכה

פרוייקט תומכות הלמידה – האם המודל הבריטי יצליח בישראל ?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya