בחינת זיקות בין תפיסות מורים לגבי שיתוף פעולה, הוראה מבדלת ויעילות מורים

Goddard, Y., Kim, M. (2018). Examining connections between teacher perceptions of collaboration, differentiated instruction and teacher efficacy. Teachers College Record, 2018 (120), 90-103

המחקר המוצג במאמר זה ביקש לבדוק האם קיימות זיקות בין תפיסות של מורים לגבי שיתוף פעולה ביניהם, השימוש המדווח שלהם בהוראה מבדלת (חתירה להתאמת ההוראה לצרכיהם הייחודיים של תלמידים שונים; השיטה ידועה גם בשם הוראה דיפרנציאלית) ומסוגלותם כמורים (Teacher Efficacy). לשם כך נאספו נתונים דמוגרפיים, מבוססי-סקרים ומבוססי-הערכות מ-95 בתי ספר יסודיים, 1623 מורים ו-4167 תלמידים באזורים כפריים המתאפיינים בעוני גבוה באחת ממדינות המערב התיכון של ארצות הברית. המחקר עשה שימוש בנתונים מהשנה הראשונה של ניסוי אקראי מבוקר ארכי ורחב היקף, שתוכנן על מנת להעריך את השפעותיה של תכנית אימון למנהיגות.

מניתוח ממצאי המחקר עולה כי ישנן זיקות חיוביות משמעותיות מבחינה סטטיסטית בין נטייתם של מורים לשיתוף פעולה לבין שימוש מדווח שלהם בהוראה מבדלת, ובין שימוש שעשו בהוראה מבדלת לבין מסוגלותם כמורים. תוצאות המחקר מחדדות את חשיבותה של עבודה משותפת של מורים סביב שיפור בית הספר, תכניות לימודים והוראה והתפתחות מקצועית, ומרחיבות את הידע הקיים בדבר מקורות אפשריים למסוגלות מורים. נראה כי אמונתם של מורים במסוגלותם וכתוצאה מכך, נכונותם לעשות שימוש בשיטות הוראה מאתגרות, חוזקו דרך חוויות של מומחיות, בקיאות ושליטה שאותן רכשו באמצעות שיתוף פעולה ביניהם ושימוש בהוראה מבדלת. יש בממצאים אלו כדי לסייע למנהיגים חינוכיים ברמת המחוז ובית הספר, כמו גם למעצבי מדיניות, לזהות את סוגי התמיכה שמורים זקוקים להם על מנת לשפר את ההוראה בכיתות הלימוד.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

ההשפעה של הוראה מותאמת (דיפרנציאלית) בסביבה של הכשרת מורים: הצלחות ואתגרים

אוטונומיה ושיתוף פעולה בעבודת המורה: פרדוקס? המשגה ומדידה של אוטונומיית המורה וגישה של שיתוף פעולה

לא לפחד מהפחד – תחושת מסוגלות אישית ומקצועית בהוראה

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya