בחינת ה-TPACK של מורים טייוואנים למדעים ולמתמטיקה בבתי ספר יסודיים לגבי השימוש בלוחות "חכמים" בכיתה

Jang, Syh-Jong , Tsai, Meng-Fang. "Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of interactive whiteboards", Computers & Education; Sep2012, Vol. 59 Issue 2, p327-338.

ידע פדגוגי משולב מסוג Technological Pedagogical Content Knowledge-TPACK


מטרות המחקר היו לבחון את ה-TPACK של מורים טייוואנים למדעים ומתמטיקה בבתי ספר יסודיים לגבי שימוש בלוחות "חכמים" בכיתה.

במחקר נבחנו גם קשרים בין ה-TPACK של המורים in-service לבין גורמים אחרים.

השאלון לגבי TPACK המבוסס על לוחות "חכמים" פותח וקיבל תוקף בהקשר של בית הספר היסודי.

התוצאות הראו שנמצאו הבדלים משמעותיים ב-TPACK של מורי בתי הספר היסודי שהשתמשו בלוחות "חכמים" בהשוואה למורים שלא השתמשו בלוחות "חכמים".

בנוסף, ה-TPACK של המורים למדעים בבית הספר היסודי היה גבוה יותר באופן משמעותי לעומת ה-TPACK של המורים למתמטיקה.

לא נמצא הבדל משמעותי ב-TPACK בין גברים לנשים.

התוצאות הראו גם שה-TPACK של המורים השתנה באופן משמעותי לפי שנות הניסיון שלהם בהוראה.

ה-TPACK של מורים מנוסים בעלי שנות הוראה רבות יותר היה גבוה יותר באופן משמעותי מאשר אצל מורים פחות מנוסים ובעלי שנות הוראה מעטות.

ראה גם :

 עוד על התפתחות המודל הפדגוגי המשולב Technological Pedagogical Content Knowledge


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    איך חוקרי חינוך מצליחים לעוות רעיון מקורי ולהפוך אותו לבליל מילים חסר ערך!!! TPACK לא הוגדר כרמת ידיעה של מורים והנה ב"מחקר" הזה מדווח TPACK כמציין ידיעה של אלה ושל אלה, בשעה שבמקור הרעיון היה ניסיון להגדיר ידע מסוג חדש המתקבל ממזיגה (מיסתורית) של שלושה גופי ידע (לא כל כך מוגדרים), כאן ה-TPACK נחשב כמדד של רמת שילוב הטכנולוגיה בפעילות פדגוגית בהוראת תכנים מסוימים. "לא נמצא הבדל משמעותי ב-TPACK בין גברים לנשים"?? אחרי שגילו שיש הבדל בפיסיקה בין גברים לנשים, אפשר לבחון האם יש הבדל ב-TPACK בין שתי הקבוצות האלה…

    פורסמה ב 12/11/2012 ע״י יהושפט גבעון
    מה דעתך?
yyya