בחינת התיווך של כוח בקהילה שיתופית: עיסוק במדע בלתי פורמאלי כהתנסות אותנטית

Puvirajah, A., Verma, G., & Webb, H. (2012). Examining the mediation of power in a collaborative community: Engaging in informal science as authentic practice.
Cultural Studies Of Science Education, 7(2), 375-408.

מחקר זה שהתמקד ביחסי הגומלין בין הקשר ושפה, בחן את השפה בה השתמשה קבוצה של תלמידי תיכון והמורים המנחים שלהם במהלך תחרות רובוטיקה, בה השתתפו. מערכת לא פורמלית זאת, אפשרה והתירה לחוקרים אפשרות לקבל תוך כדי גישור, תובנות של הצהרות הכח וכיוונו בתוך הקבוצה. באמצעות ניתוח השיח הביקורתי של תמלילי השיחות תוך כדי התחרות וראיונות, נמצא כי גם התלמידים וגם המנחים חשו בהרגשת בעלות על הקהילה שהובילה לסימטריה בכוח ביניהם. היסט הכח הוביל להרגשת בעלות וסמכות גדולה יותר של התלמידים שהביאה ליצירת מרחב למידה אותנטי ומשמעותי יותר בלמידת מדעים. ההקשר לתחרות הרובוטיקה השרה התנסויות שונות מאלה המוכרות בכתה בזאת שהן היו יותר תיאוריות, יחסויות, חדשניות, מגלות ובעלות מימדים ייחודיים הניתנים להערכה. זה הביא את המשתתפים לבנות בשיתוף ולבקר את הידע של האחרים ובכך לעסוק בשיטות מדעיות הדומות לאלה בהן מתנסים המדענים.

המחקר הזה, מציג את הטענה כי שפה והקשר משפיעים באופן רפלקטיבי, אחד על השני וזה מפחית את חוסר האיזון בכח שבין המשתתפים השונים ובכך מוסיפים מימד חדש נוסף למה שכבר קיים ביחס לתנאים בהם למידת מדעים אוטנטית מתרחשת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya