בחינת היחסים בין התפיסות של הסטודנטים את התמיכה, שביעות רצון מהקורס, ותוצאות הלמידה בלמידה מקוונת

Lee, Sang Joon Srinivasan, Sandhya; Trail, Trudian; Lewis, David; Lopez, Samantha. "Examining the Relationship among Student Perception of Support, Course Satisfaction, and Learning Outcomes in Online Learning", Internet and Higher Education, v14 n3 p158-163 Jul 2011


מחקר זה בוחן את התמיכה בסטודנט, בייחוד בהקשר של קורס מתוקשב , המתמקדת בעיקר בהדרכה הניתנת לסטודנטים במסגרת הקורס המקוון. שלוש קטיגוריות לתמיכה זוהו ושימשו למטרת מחקר זה:

תמיכה בהוראה,
תמיכה מצד עמיתים,
ותמיכה טכנית.

110 סטודנטים השלימו סקר מקוון לגבי תפיסות התלמידים את התמיכה ושביעות רצונם מהקורס המתוקשב במסגרת קורס מקוון שניתן לסטודנטים של תואר ראשון באוניברסיטה גדולה הנמצאת בדרום מזרח ארה"ב.
התוצאות הראו שהתמיכה הנתפסת קושרה באופן משמעותי לשביעות הרצון הכוללת של הסטודנטים מהקורס המקוון.
הממצאים של מחקר זה מציעים שהמורים /מרצים צריכים לשקול ולבדוק אילו סוגי תמיכה זמינים לסטודנטים ולספק דרך קלה לגישה לתמיכה ולניצולה.

קישור לפריט המידע במאמר Eric

ראה גם :

האם רמת התמיכה הממוחשבת בקורסים מתוקשבים משפיעה על איכות הלמידה ועל הישגי הלומדים בקורסים אקדמאיים?

הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטאקוגניטיבית של סטודנטים בפורום מתוקשב

סוגים ורמות של תמיכת מורה בתלמידים בסביבת למידה מתוקשבת: טיפולוגיה של "פיגומים" (scaffolding)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya