בחינת ההשפעה של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה על הפער בין התיאוריה לפרקטיקה בהכשרת מורים

Claire Carroll. "Exploring the Impact of Lesson Study on the Theory-Practice Gap in Pre-service Teacher Education"


מחקרים בהכשרת מורים חשפו שוב ושוב את הפער בין התיאוריה הנלמדת בתכניות להכשרת מורים לבין הפרקטיקה של המורים בכיתות.

מחקר זה מבקש לבחון אם תכנית לימודים המתמחה בהכשרת מורים למתמטיקה, המבוססת על חקר ופיתוח מערכי שיעור יפניים להוראה, יכולה לסייע למתכשרים להוראה לגשר על הפער בין התיאוריה לפרקטיקה.

הנתונים האיכותניים נאספו ממגוון מקורות, ביניהם: חקר ופיתוח מערכי שיעור של המתכשרים להוראה, רפלקציות ומצגות, תצפיות על שיעורים שאותם לימדו המתכשרים להוראה וראיונות עם הסטודנטים/מתכשרים.

ניתוח הנתונים חשף שחקר ופיתוח מערכי שיעור הוא למעשה גישה אפקטיבית בסיוע למתכשרים להוראה לגשר על הפער בין התיאוריה לפרקטיקה.

באמצעות גישה זו של חקירה המבוססת בכיתה ועם הנחיה מתמשכת מהמנטורים (מורי המורים המלמדים את הקורס) המתכשרים להוראה החלו לשפוט את הצלחת השיעור שלהם בהתבסס על הלמידה של התלמיד.

מוקד חדש זה בלמידת התלמיד איפשר להם להשתפר באופן ניכר הן בחקר ופיתוח מערכי השיעור שלהם והן ביישומם.

בחקר ופיתוח מערכי שיעור שלהם הפגינו המתכשרים הבנה גדולה יותר לגבי המרכיבים החשובים של השיעור, הם החלו לבחון באופן ביקורתי את המצגות שהם בחרו כדי ללמד את החומר במתמטיקה והם הפגינו יותר ציפייה המבוססת על ידע לגבי התגובות של התלמידים.

למעשה הם פיתחו ביטחון בשימוש שלהם בגישות הוראה קונסטרוקטיביות, הם שיפרו את השאלות שלהם ואת מיומנויות שיתוף הפעולה שלהם והם החלו בעשיית רפלקציה באופן כנה יותר לגבי השיעורים שלהם.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם :

חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה: ההשפעה על הידע של המורים עבור הוראת המתמטיקה

שיפור ההוראה באמצעות המודל היפאני של חקר מערך שיעור שיתופי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya