בחינת האינטראקציה של הלומדים בקורס מקוון פתוח באמצעות המסגרת של קהילת חקר

Mohsen Saadatmand, Lars Uhlin, Maria Hedberg, Maria Kvarnstrom . "Examining Learners’ Interaction in an Open Online Course through the Community of Inquiry Framework", European Journal of Open, Distance and e-Learning – Vol. 20 / No. 1, 2017, 61-79

קורסים מקוונים פתוחים הופכים לרווחים יותר ברמה המקומית ולמטרות פיתוח מקצועי. תכנון והפקת יחידת הוראה מתאימה בשילוב כלים מקוונים יכול לקדם אינטראקציית לומד בסביבות מקוונות.

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את אינטראקציית הלומדים ואת התפיסות שלהם לגבי נוכחות הוראה, נוכחות חברתית ונוכחות קוגניטיבית בקורס מקוון פתוח המוצע עבור פיתוח מקצועי בשלוש אוניברסיטאות שבדיות, תוך שימוש במסגרת קהילת החקר.

הקורס היה פתוח לכולם וללא תשלום, ומשך משתתפים מכל העולם. כדי להבין את האינטראקציות המקוונות של הקורס, שלוש נוכחויות של קהילת חקר הותאמו לשלושה סוגים של אינטראקציה (Moore, 1989). הנתונים נאספו באמצעות גרסה מתוקנת מעט של כלי קהילת החקר ונוספו שאלות פתוחות.

תוצאות הסקר הראו שלמשתתפים היו תפיסות גבוהות של שלוש הנוכחויות בקורס. התוצאות גם הניבו קשרים משמעותיים בין נוכחות הוראה לבין נוכחות קוגניטיבית, כמו גם בין נוכחות חברתית לנוכחות קוגניטיבית.

הממצאים מציעים ששימוש בקבוצה של כלים מקוונים בשילוב גישות פדגוגיות מתאימות לתכנון והפקת קורסים מקוונים פתוחים יכולה לטפח אינטראקציית לומד, בפרט אינטראקציית לומד-תוכן ונוכחות קוגניטיבית.

קישור למאמר באנגלית

ראו גם:

נוכחות בלמידה מקוונת מותאמת אישית – ההשפעה של גורמים קוגניטיביים ורגשיים ותפקידו המתווך של מגדר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya