בחינה מחודשת של הנחות היסוד של החינוך

פרק זה מתוך הספר החדש על בתי ספר ניסויים – בית היוצר לחדשנות בחינוך ,חלק שני (2008) הינו מאמץ אנליטי ומעמיק להצביע על מקור אפשרי למשבר שמערכת החינוך נתונה בו. להבדיל ממאמצים רבים המחפשים קשר בין מאפיינים של המערכת לבין עדויות של הצלחה או אי הצלחה , המאמץ הנוכחי כולל ניסיון לחפש את מקור המשבר ברובד עמוק יותר, אשר סמוי לרוב מן העין-  זה הכולל את הרעיונות הבסיסיים, הנחות היסוד , העקרונות והתיאוריות המהווים את הבסיס ( במודע או לא במודע) לפעולתה של מערכת החינוך.
 
התיזה העומדת במרכז המאמר היא כי רעיונות והנחות יסוד שאינם ראויים ואינם מתאימים לחינוך השתרשו וקנו להם אחיזה בתחום ואף מהווים בסיס להתנהלותה של מערכת החינוך.
 
המחברת מסיקה כי מערכת החינוך נשענת על מושגי יסוד מתחום התעשייה והמהפכה התעשייתית שמקורם בתפיסת עולם מכניסטית  ואלה אינם מתאימים לטבע האדם – מושא עיסוקו של החינוך. בהמשך מובאת הצעה לבחינה מחודשת של מושגי היסוד של החינוך ולהתאמתם לתפיסה הומניסטית מדעית של טבע האדם   (ד"ר אסנת ספורטה) .
 
ראה מצד ימין הפרק המלא  מצורף כקובץ .
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya