בואו נדבר על הלומדים הדיגיטליים בעידן הדיגיטלי

Gallardo-Echenique, E. E., Marqués-Molías, L., Bullen, M., & Strijbos, J.-W. (2015). Let’s talk about digital learners in the digital era. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(3), 156-187.

מאמר זה מדווח על סקירת ספרות לגבי המושג "ילידים דיגיטליים" (Digital Natives) והמונחים הקשורים אליו. באופן ספציפי יותר, המאמר מדווח על הרעיון של דור הומוגני של משתמשים מיומנים ופוריים בטכנולוגיה הדיגיטלית אשר נולדו בין השנים 1980 ל-1994.

בסך הכול נסקרו 127 מאמרים, שפורסמו בין השנים 1991 עד 2014. על בסיס הממצאים, נראה כי אין הגדרה מקובלת של "יליד דיגיטלי". המושג משתנה בקרב אנשים, חברות, אזורים ואומות, וכן במהלך הזמן. יתר על כן, קיימים מספר משתנים מלבד גיל שעשויים לסייע לנו להבין את טבעו של השימוש של סטודנטים בטכנולוגיות הדיגיטליות.

ספרות "היליד הדיגיטלי" מראה כי למרות הביטחון הדיגיטלי הרב של הסטודנטים והמיומנויות הדיגיטליות שלהם, היכולת הדיגיטלית עשויה להיות הרבה יותר נמוכה מאלה של "המורים הדיגיטליים" שלהם. בהינתן הבלבול המקיף את "היליד הדיגיטלי" והמונחים הקשורים אליו, המחברים מציעים לאחד אותם תחת המושג "לומדים דיגיטליים".

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

מדוע בני הדור המתוקשב הידוע כDigital Natives אינם מתלהבים מלמידה מתוקשבת?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya