בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול

גוטרמן, ק' וקצין, א' (2013). בדרך לניהול: מוטיבציה ומסוגלות של פרחי ניהול. החינוך וסביבו, ל"ה, 69-55.

מילות מפתח: הכשרת מנהלים, מסוגלות עצמית לניהול, מוטיבציה לניהול, מכון אבני ראשה, ניהול בית ספר

הכשרת מנהלים לבתי ספר מחייבת התייחסות למדדים מורכבים של תוכני הכשרה והתנסות מעשית כחלק מבניית תחושת מסוגלות והעלאת המוטיבציה לניהול. מאמר זה בוחן את התפתחותה של תחושת המסוגלות העצמית של פרחי ניהול בתוכנית הכשרת מנהלים אחת בשלושה מחזורים עוקבים. המסקנות העולות ממחקר זה תומכות במחקר הקיים כי בניית תחושת מסוגלות תורמת למוטיבציה ניהולית ונשענת על ידע מעשי-ביצועי. בשונה מהדיווח על פרחי ניהול בארצות הברית, במחקר זה נמצא כי פרחי הניהול הם בעלי תחושת מסוגלות עצמית גבוהה כבר בכניסה לתוכנית ההכשרה. ההמלצות מצביעות על הצורך באיתור מוקדם של פרחי ניהול בעלי תחושת מסוגלות גבוהה וחיזוק החלקים היישומיים בתוכניות ההכשרה.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אשמח לקרוא את המאמר המלא. איך ניתן להגיע אליו?

    פורסמה ב 12/12/2020 ע״י יעל עדיני
    מה דעתך?
yyya